کد خبر: 678439 A

امیر نصیرزاده:

فرمانده نیروی هوائی ارتش تاکید کرد: حاکمیت پرواز و تسلط بر فضای هوائی از اصول و ضروریات بنیادی قدرت هوائی محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در همایش نقش قدرت هوایی در اقتدار ملی با اشاره به ضرورت ۴ اصل بنیادی در توسعه قدرت هوائی کشورها گفت: توان کلی ملت برای پرواز به منظور تحمیل اراده از طریق هوا، قدرت هوائی تقسیم‌‌‌‌ناپذیر، توان فیزیکی پرواز برای اعمال حق سیاسی، حاکمیت پرواز و تسلط بر فضای هوائی از اصول و ضروریات بنیادی قدرت هوائی محسوب می‌‌شود.

وی ایجاد ظرفیت بهره‌‌‌برداری نظامی از کلیه زیرساخت‌‌‌های قدرت هوائی، ایجاد ظرفیت ساختاری جهت جذب علائق عموم مردم به هوانوردی، افزایش یکپارچگی و هم‌افزائی توان تحقیقاتی و پژوهشی، تدوین و روزآمد کردن آیین‌‌نامه‌‌‌‌ها و دکترین‌‌‌های سطوح مختلف، متجلی کردن اندیشه‌‌های دفاعی، تشکیل شورای عالی هوانوردی، راه‌اندازی کرسی‌های نظریه‌‌پردازی، تشکیل دفتر آینده‌‌پژوهی به منظور اهداف آینده و استفاده از ظرفیت‌های فناوری با تکیه بر پتانسیل‌‌های بومی و ملی را از مهمترین مسائل حائز اهمیت اقتدار هوائی در راستای تأمین منافع ملی عنوان کرد.

امیر نصیرزاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر