کد خبر: 673730 A

این هفته؛

روز دوشنبه جلسه مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ و روسای اتحادیه ها و انجمن های صنایع غذایی و کشاورزی با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و وزرا و روسای سازمان های ذی ربط در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،  عرضه و تقاضای شیر و صنایع فراورد‌ه‌های لبنی کشور با حضور مسئولین ذی ربط فردا در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی خواهد شد.

نشست مشترک کمیسیون با مدیر عامل و هیات مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی و استماع گزارش عملکرد و تشریح اهداف، فعالیت ها، برنامه و اقدامات انجام شده آن سازمان در سال جاری و برنامه و برنامه های آتی در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار دارد.

روز دوشنبه جلسه مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ و روسای اتحادیه ها و انجمن های صنایع غذایی و کشاورزی با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و وزرا و روسای سازمان های ذی ربط در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار خواهد شد.

روز سه شنبه نیز محمود حجتی برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان به کمیسیون کشاورزی می‌رود.

احمد مرادی، سیده فاطمه ذوالقدر، عبدالرضا مصری، نصراله پژمان فر، هدایت الله خادمی، حسین هاشمی تختی، سید حسن حسینی، محمد خدابخشی، کوروش کرم پور حقیقی، احمد نیک فر و احمد بیگدلی سوالات خود را از وزیر جهاد کشاورزی مطرح خواهند کرد.

نشست مشترک کمیسیون با رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران و استماع گزارش عملکرد و تشریح اهداف، فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات انجام شده آن سازمان در سال جاری و برنامه های آتی آن در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

کمیسیون کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر