کد خبر: 673624 A

از سوی هیات وزیران؛

هیات وزیران در جلسه ۲۱ شهریور ۹۷ به پیشنهاد معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و در اجرای ماده ۳ آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده تصویب کرد.

به گزارش ایلنا،  بر این اساس وزارتخانه های ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به تدوین محتوا و برنامه های آموزشی در این خصوص اقدام کنند. وزارتخانه های مذکور موظفند نسبت به رصد و پایش برنامه های آموزشی دیگر دستگاه ها برای گروه های هدف نظارت کنند. همچنین بر اساس این مصوبه وزرت آموزش و پروش موظف است موضوع آموزش های لازم را در کتاب های درسی لحاظ کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است نسبت به تدوین محتواهای آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی حین ازدواج و مهارت های زندگی برای زوجین و نظارت رصد و پایش محتوای آموزشی اقدام کند.

همچنین تمامی دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و آموزشی که متقاضی اجرای برنامه های آموزشی قبل و پس از ازدواج هستند نیز موظفند محتوای آموزشی را با توجه به گروه هدف به تایید وزارت ذی ربط رسانده و مجوز دریافت کنند.

ستاد ملی زن و خانواده مسئولیت مستقیم هماهنگی، پایش و نظارت بر فعالیت آموزشی تمام دستگاه های متولی را بر عهده داشته و تمامی دستگاه های متولی موظفند گزارش سالانه خود را در حیطه آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج به ستاد یاد شده ارائه کنند.

ستاد ملی زن و خانواده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر