کد خبر: 672260 A

مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ با اجرای عملیات تخریب و مهندسی دنبال شد.

به گزارش ایلنا، در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ پس از اجرای عملیات غافلگیری تاکتیکی و تصرف مواضع دشمن فرضی که توسط نیروهای تخریب تیپ مخصوص صورت گرفت یگان های مهندسی و تخریب با پشتیبانی هوایی بالگردهای هوانیروز به اجرای عملیات پرداخته و اقدام به خرج گذاری در مواضع ساحلی دشمن فرضی کردند.

 

گفتنی است مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ صبح امروز با اجرای عملیات متنوع نیروهای آبی خاکی در سواحل نیلگون آب های خلیج فارس آغاز شد.

رزمایش پیامبر اعظم 12
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر