کد خبر: 543736 A

میرلوحی به ایلنا خبرداد؛

یک عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: گزارش کمیته ارزیابی شورای عالی‌سیاست‌گذاری آماده ارائه شده است.

سید محمود میرلوحی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره آخرین فعالیت‌های کمیته ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: کمیته ارزیابی گزارش نهایی خود را آماده و آن را در جلسه هیات رئیسه شورای عالی ارائه کرد و باید منتظر تصمیم‌گیری در جلسه شورای عالی باشیم.

وی ادامه داد: نمی‌توان گفت شورای عالی باتوجه به گزینه‌هایی که در بخش‌های مختلف بوده است چه تصمیمی می‌گیرد و چه اتفاقی خواهد افتاد.

این عضو کمیته ارزیابی با بیان اینکه ماندن اصل شورا مورد نظر همه است، گفت: دوستان، اعضا، احزاب، استان‌ها و شخصیت‌ها بر روی این نظر اجماع دارند که شورا بماند و استمرار داشته باشد اما روی اینکه  برخی از سازوکارها، نرم‌افزارها، آیین‌نامه‌ها، سطح‌بندی فعالیت‌ها و نوع ارتباط با استان‌ها باید تغییر کند همه اتفاق نظر دارند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهادات جدید و متفاوتی هم مطرح است؛ مثلاً در بستن لیست انتخابات مجلس، خود هیأت رئیسه بود که آن را بست اما این‌بار هیات رئیسه این کار را به شورای عالی واگذار کرد، و یا در دوره قبل ما میز استان‌ها داشتیم اما این بار رابط استان‌ها داریم.

میرلوحی با بیان اینکه ایجاد برخی سازوکارها و کارگروه‌های جدید مطرح شده است، گفت: با توجه به این‌که انتخابات مجلس یازدهم پیش‌روی ما است لذا متناسب با نوع انتخابات، تجربیات دو دوره گذشته و بررسی  نقاط ضعف و قوت یکسری پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی مطرح شده، ‌اما اینکه کدام پذیرفته شود به برگزاری جلسه شورای عالی موکول شده ضمن این که خود کمیته هم نظراتی دارد.

این عضو کمیته ارزیابی تاکید کرد: تا جلسه تشکیل نشود اینکه وضعیت سه واژه استمرار، اصلاح و تکمیل چگونه خواهد شد، مشخص نیست.

سید محمود میرلوحی کمیته ارزیابی علمکرد شورای عالی سیاست گذاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر