کد خبر: 500197 A

جلسه مشترک شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران با دستور بررسی آخرین تحولات شهرداری و شورای شهر تهران شب گذشته در دفتر این حزب برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه مشترک شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران با دستور بررسی آخرین تحولات شهرداری و شورای شهر تهران شب گذشته در دفتر این حزب برگزار شد.

در این جلسه اعضایى از شورای شهر تهران که عضو حزب اتحاد هستند نیز حضور داشتند و ضمن ارائه گزارشى از فرآیند انتخاب شهردار جدید که در شورا آغاز شده است، بحث و بررسى صورت گرفت و نظرات اعضای شوراى مرکزى و دفتر سیاسى با اعضای شورا در میان گذاشته شد و در نهایت با توجه به ضرورت تبادل نظر و تعامل اعضای شورا با یکدیگر به منظور رسیدن به اتفاق نظر بر حمایت از هر فردى که توسط شورا به عنوان شهردار جدید انتخاب شود، تأکید شد.

گفتنی است، شفاف‌سازی کلیه فعالیت‌های شهرداری، فسادستیزی، برنامه‌محوری، تعامل مثبت با شورا، رعایت حقوق شهروندی در مدیریت شهری، محله‌محوری، آشنایی با سازمان شهرداری و تحول‌گرایی از جمله مواردی بود که اعضای حاضر در این جلسه، بر آن، به عنوان ویژگی‌های لازم در انتخاب شهردار آتی تهران تاکید کردند.

حزب اتحاد ملت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر