کد خبر: 498208 A

نتایج تفصیلی آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور به تفکیک ۳۱ استان و تمامی شهرستان ها از سوی کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور منتشر شد.

به گزارش ایلنا، نتایج تفصیلی آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور به تفکیک ۳۱ استان به شرح ذیل است:

 

 1. استان آذربایجان شرقی:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

آذرشهر

58,188

3,297

54,891

32,725

20,594

952

620

2

اسکو

80,724

2,980

77,744

48,465

27,303

1,249

727

3

اهر

67,516

3,417

64,099

37,587

25,367

772

373

4

بستان آباد

60,835

2,242

58,593

33,416

23,649

957

571

5

بناب

77,194

2,332

74,862

50,670

22,813

844

535

6

تبریز

822,075

26,720

795,355

551,701

226,109

11,748

5,797

7

جلفا

43,048

1,228

41,820

29,546

11,659.0

401

214

8

چاراویماق

17,628

295

17,333

7,652

9,374.0

189

118

9

خداآفرین

22,299

366

21,933

15,045

6,643.0

159

86

10

سراب

73,688

3,407

70,281

36,309

31,527

1,661

784

11

شبستر

84,750

2,847

81,903

58,301

22,189

892

521

12

عجب شیر

44,954

2,560

42,394

22,011

19,254

614

515

13

کلیبر

30,769

745

30,024

18,046

11,680

204

94

14

مراغه

133,325

5,397

127,928

74,883

50,480

1,791

774

15

مرند

144,599

4,442

140,157

96,823

40,964

1,722

648

16

ملکان

67,576

2,522

65,054

41,288

22,619

717

430

17

میانه

101,617

2,738

98,879

61,326

35,111

1,600

842

18

ورزقان

33,836

1,168

32,668

16,273

15,970

260

165

19

هریس

43,987

2,964

41,023

22,473

17,858

455

237

20

هشترود

36,501

792

35,709

21,198

13,989

365

157

21

هوراند

12,754

252

12,502

5,282

7,111

72

37

جمع کل

2,057,863

72,711

1,985,152

1,281,020

662,263

27,624

14,245

 
 1. استان آذربایجان غربی:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

ارومیه

509,066

16,750

492,316

327,489

155,507

5,771

3,549

2

اشنویه

38,222

5,076

33,146

25,382

6,423

621

720

3

بوکان

102,276

9,831

92,445

76,587

12,665

1,412

1,781

4

پیرانشهر

59,471

4,946

54,525

41,343

11,663

697

822

5

پلدشت

24,758

611

24,147

15,707

8,110

234

96

6

تکاب

46,404

1,272

45,132

31,444

12,965

430

293

7

چایپاره

28,225

790

27,435

17,535

9,470

242

188

8

چالدران

25,390

497

24,893

12,436

12,177

199

81

9

خوی

182,710

5,362

177,348

108,788

63,903

3,125

1,532

10

سلماس

102,792

2,992

99,800

66,773

31,424

884

719

11

سردشت

56,145

7,904

48,241

35,717

11,498

432

594

12

شاهین دژ

54,408

1,446

52,962

32,894

19,385

399

284

13

شوط

32,324

802

31,522

20,919

10,041

332

230

14

ماکو

54,201

1,081

53,120

38,845

13,609

397

269

15

مهاباد

95,301

8,915

86,386

71,522

12,237

1,193

1,434

16

میاندوآب

130,601

3,698

126,903

73,504

51,400

1,189

810

17

نقده

68,083

1,904

66,179

33,401

31,380

828

570

جمع کل

1,610,380

73,880

1,536,500

1,030,286

473,857

18,386

13,971

 

 

 1. استان اردبیل:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

اردبیل

303,222

8,186

295,036

183,090

105,562

4,577

1,807

2

مشگین  شهر

87,982

2,765

85,217

53,158

30,974

711

374

3

پارس آباد

102,944

2,409

100,535

60,926

38,638

674

297

4

بیله سوار

34,937

735

34,202

19,783

13,995

303

121

5

گرمی

44,675

848

43,827

23,583

19,860

254

130

6

خلخال

50,523

1,312

49,211

24,588

23,519

782

322

7

کوثر

14,491

234

14,257

7,599

6,414

185

59

8

نمین

36,639

1,158

35,481

22,568

11,951

677

285

9

نیر

15,203

539

14,664

9,038

5,237

251

138

10

سرعین

13,900

379

13,521

8,402

4,906

129

84

جمع کل

704,516

18,565

685,951

412,735

261,056

8,543

3,617

 

 

 1. استان اصفهان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

اصفهان

1,016,192

29,315

986,877

611,196

356,177

13,058

6,446

2

آران وبیدگل

59,763

3,120

56,643

26,808

28,726

746

363

3

اردستان

37,910

1,303

36,607

17,896

18,174

359

178

4

برخوار

65,463

2,929

62,534

24,881

36,163

922

568

5

بوئین ومیاندشت

17,578

446

17,132

7,982

8,831

219

100

6

تیران وکرون

45,981

1,535

44,446

17,774

25,633

700

339

7

چادگان

26,843

594

26,249

9,254

16,622

281

92

8

خمینی شهر

144,874

4,691

140,183

68,453

67,507

2,867

1,356

9

خوانسار

20,642

678

19,964

9,478

10,071

279

136

10

خوروبیابانک

11,444

302

11,142

3,746

6,957

150

289

11

دهاقان

22,392

1,021

21,371

9,212

11,536

432

191

12

سمیرم

51,635

2,057

49,578

28,298

20,579

516

185

13

شاهین شهر و میمه

117,825

2,974

114,851

80,033

32,705

1,446

667

14

شهرضا

80,541

2,898

77,643

44,123

31,382

1,471

667

15

فریدن

32,542

632

31,910

11,699

19,773

306

132

16

فریدونشهر

26,292

840

25,452

11,345

13,623

352

132

17

فلاورجان

126,061

6,033

120,028

56,705

59,898

2,246

1,179

18

کاشان

189,543

6,845

182,698

87,453

91,135

2,936

1,174

19

گلپایگان

50,379

1,532

48,847

27,630

20,210

718

289

20

لنجان

146,852

5,244

141,608

82,276

55,897

2,413

1,022

21

مبارکه

81,534

3,198

78,336

41,700

34,309

1,583

744

22

نائین

26,426

924

25,502

12,906

12,068

364

164

23

نجف آباد

155,130

4,874

150,256

91,623

54,048

3,101

1,484

24

نطنز

34,148

786

33,362

19,011

13,908

310

133

جمع

2,587,975

84,759

2,503,216

1,401,482

1,045,932

37,775

18,027

 

 

 1. استان البرز:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

کرج

787,996

17,412

770,584

532,034

225,635

9,493

3,422

2

ساوجبلاغ

161,421

4,668

156,753

101,887

51,912

2,184

770

3

نظر آباد

81,883

2,118

79,765

41,769

36,155

1,351

490

4

طالقان

26,769

775

25,994

18,263

7,222

400

109

5

اشتهارد

23,388

806

22,582

12,088

9,986

399

109

6

فردیس

193,768

4,474

189,294

126,004

59,578

2,706

1,006

جمع کل

1,275,225

30,253

1,244,972

832,045

390,488

16,533

5,906

 

 

 1. استان ایلام:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

شیروان و چرداول

37,966

1,694

36,272

22,310

13,604

238

120

2

ایوان

31,619

1,487

30,132

18,787

11,076

175

94

3

دره شهر

29,396

1,096

28,300

15,541

12,418

264

77

4

سیروان

9,522

462

9,060

5,301

3,679

55

25

5

ملکشاهی

16,216

1,141

15,075

4,894

9,922

210

49

6

دهلران

39,728

1,396

38,332

23,081

14,753

335

163

7

مهران

19,221

1,221

18,000

6,916

10,840

181

63

8

آبدانان

29,943

1,191

28,752

18,864

9,607

206

75

9

بدره

9,571

344

9,227

5,089

4,011

87

40

10

ایلام

118,254

5,532

112,722

68,142

43,113

1,030

437

جمع کل

341,436

15,564

325,872

188,925

133,023

2,781

1,143

 

 

 1. استان بوشهر:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

بوشهر

128,288

2,862

125,426

83,905

40,079

926

516

2

تنگستان

44,023

1,451

42,572

19,767

22,357

305

143

3

جم

35,222

841

34,381

23,068

11,017

193

103

4

دشتستان

126,730

3,732

122,998

66,797

55,208

680

313

5

دشتی

51,150

1,247

49,903

20,773

28,638

319

173

6

دیر

33,860

718

33,142

14,636

18,160

204

142

7

دیلم

20,848

684

20,164

11,530

8,381

173

80

8

عسلویه

32,704

893

31,811

25,920

5,614

176

101

9

کنگان

46,112

1,068

45,044

27,349

17,135

368

192

10

گناوه

54,234

1,802

52,432

35,061

16,689

464

218

11

جمع کل

573171

15298

557873

328806

223278

3808

1981

 

 

 1. استان تهران:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

 
 

1

شهریار

308,059

9,242

298,817

185,570

107,714

4,089

1,444

 

2

ری

342,094

11,125

330,969

186,831

137,261

4,987

1,890

 

3

رباط کریم

119,825

3,869

115,956

62,584

50,967

1,761

644

 

4

دماوند

101,424

3,381

98,043

63,697

32,588

1,289

469

 

5

پردیس

86,988

2,365

84,623

54,475

28,412

1,196

540

 

6

بهارستان

217,045

6,584

210,461

107,148

98,619

3,457

1,237

 

7

اسلامشهر

266,222

8,114

258,108

151,873

100,279

4,542

1,414

 

8

پاکدشت

139,968

3,969

135,999

61,031

72,345

1,895

728

 

9

پیشوا

39,076

1,100

37,976

16,080

20,983

637

276

 

10

قرچک

121,030

3,395

117,635

59,323

55,675

1,875

762

 

11

فیروزکوه

35,150

1,188

33,962

22,402

11,007

400

153

 

12

قدس

122,847

2,803

120,044

74,080

43,276

2,019

669

 

13

ملارد

154,066

4,314

149,752

84,983

61,582

2,326

861

 

14

تهران

3,688,569

68,426

3,620,143

2,587,893

968,218

47,229

16,803

 

15

شمیرانات

352,408

5,158

347,250

274,125

68,720

3,183

1,222

 

16

ورامین

119,820

3,326

116,494

53,262

60,744

1,740

748

 

مجموع

6,214,591

138,359

6,076,232

4,045,357

1,918,390

82,625

29,860

 
 

 

 1. استان چهار محال و بختیاری:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

شهرکرد

147,500

4,361

143,139

79,711

60,044

2,438

946

2

بن

17,771

607

17,164

3,154

13,651

268

91

3

بروجن

73,996

2,797

71,199

40,429

28,891

1,407

472

4

لردگان

116,822

540

116,282

59,734

55,893

458

197

5

کوهرنگ

30,791

1,206

29,585

18,103

11,201

192

89

6

کیار

29,639

1,020

28,619

14,580

13,601

314

124

7

اردل

30,052

879

29,173

15,447

13,429

229

68

8

سامان

22,631

731

21,900

11,753

9,743

299

105

9

فارسان

49,032

2,433

46,599

30,006

15,860

515

218

مجموع

518,234

14,574

503,660

272,917

222,313

6,120

2,310

 

 

 1. استان خراسان جنوبی:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

بشرویه

15,870

235

15,635

3,898

11,510

143

84

2

بیرجند

151,163

1,911

149,252

56,201

91,492

1,146

413

3

خوسف

22,099

276

21,823

4,840

16,776

147

60

4

درمیان

32,774

185

32,589

19,117

13,369

75

28

5

زیرکوه

23,984

161

23,823

6,624

17,103

76

20

6

سرایان

20,977

183

20,794

6,706

13,948

106

34

7

سربیشه

27,754

225

27,529

7,132

20,248

122

27

8

طبس

47,593

594

46,999

19,948

26,619

318

114

9

فردوس

28,535

402

28,133

9,229

18,552

257

95

10

قائنات

68,085

865

67,220

18,281

48,472

342

125

11

نهبندان

31,927

339

31,588

7,456

23,887

185

60

جمع کل

470,761

5,376

465,385

159,432

301,976

2,917

1,060

 

 

 

 1. استان خراسان رضوی:

 

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

باخرز

31,917

324

31,593

11,688

19,768

98

39

2

بجستان

18,741

261

18,480

7,856

10,469

101

54

3

بردسکن

47,314

915

46,399

17,283

28,702

287

127

4

بینالود

68,592

1,463

67,129

33,398

32,721

744

266

5

تایباد

52,971

680

52,291

39,172

12,752

229

138

6

فیروزه

27,333

546

26,787

7,876

18,623

215

73

7

تربت جام

133,880

1,736

132,144

78,217

52,899

645

383

8

تربت حیدریه

125,870

2,306

123,564

48,953

72,676

1,280

655

9

جغتای

31,315

373

30,942

7,958

22,662

256

66

10

جوین

34,313

481

33,832

10,389

23,045

307

91

11

چناران

99,168

1,974

97,194

33,533

62,371

905

385

12

خلیل اباد

32,364

624

31,740

9,287

22,095

249

109

13

خواف

73,836

708

73,128

51,254

21,550

208

116

14

خوشاب

23,160

342

22,818

6,056

16,498

182

82

15

داورزن

15,075

272

14,803

5,484

9,203

87

29

16

درگز

42,997

893

42,104

17,724

23,672

502

206

17

رشتخوار

36,105

411

35,694

7,668

27,828

136

62

18

زاوه

46,938

534

46,404

8,710

37,359

237

98

19

سبزوار

167,680

3,384

164,296

86,935

74,971

1,679

711

20

سرخس

52,028

692

51,336

19,052

31,874

294

116

21

فریمان

60,220

888

59,332

15,721

42,997

439

175

22

قوچان

108,966

2,229

106,737

38,243

66,259

1,484

751

23

کاشمر

89,248

1,699

87,549

33,573

52,791

810

375

24

کلات

24,357

362

23,995

6,337

17,463

137

58

25

گناباد

54,866

819

54,047

23,199

30,010

601

237

26

مشهد

1,654,872

28,557

1,626,315

688,574

903,451

27,046

7,244

27

مه ولات

31,937

518

31,419

11,587

19,473

251

108

28

نیشابور

270,319

5,354

264,965

111,655

148,885

3,103

1,322

مجموع

3,456,382

59,345

3,397,037

1,437,382

1,903,067

42,512

14,076

 

 

 

 1. استان خراسان شمالی:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

شهرستان اسفراین

76,341

1,455

74,886

29,493

44,322

828

243

2

شهرستان بجنورد

186,100

3,630

182,470

89,498

90,045

2,149

778

3

شهرستان جاجرم

23,159

399

22,760

9,488

13,017

180

75

4

شهرستان راز و جرگلان

29,747

290

29,457

21,464

7,816

132

45

5

شهرستان شیروان

96,980

2,422

94,558

41,297

51,070

1,651

540

6

شهرستان فاروج

33,661

632

33,029

9,443

23,011

422

153

7

شهرستان گرمه

15,693

336

15,357

4,056

11,081

172

48

8

شهرستان مانه و سملقان

60,594

965

59,629

26,574

32,328

493

234

جمع کل

522,275

10,129

512,146

231,313

272,690

6,027

2,116

 

 

 1. استان خوزستان:

 

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

آبادان

135,790

7,466

128,324

65,925

59,071

1,818

1,510

2

آغاجاری

10,730

479

10,251

4,910

5,199

100

42

3

امیدیه

51,161

2,132

49,029

27,704

20,449

620

256

4

اندیکا

25,824

918

24,906

14,954

9,764

133

55

5

اندیمشک

90,290

3,493

86,797

55,387

30,554

609

247

6

اهواز

540,504

20,212

520,292

334,013

176,448

6,061

3,770

7

ایذه

91,038

2,334

88,704

61,382

26,718

422

182

8

باغملک

59,150

1,187

57,963

23,249

34,384

257

73

9

باوی

51,625

4,146

47,479

18,131

28,196

622

530

10

بندر ماهشهر

133,359

5,611

127,748

75,793

49,393

1,567

995

11

بهبهان

92,885

2,621

90,264

63,576

25,943

493

252

12

حمیدیه

26,591

2,304

24,287

7,853

15,954

218

262

13

خرمشهر

67,910

4,093

63,817

28,354

33,152

1,322

989

14

دزفول

224,832

10,180

214,652

98,821

112,013

2,449

1,369

15

دشت آزادگان

53,969

4,930

49,039

16,414

31,593

534

498

16

رامشیر                 

29,388

2,230

27,158

13,877

12,540

461

280

17

رامهرمز

66,312

2,101

64,211

33,320

30,236

460

195

18

شادگان

68,534

9,261

59,273

21,845

35,952

790

686

19

شوش

105,867

5,260

100,607

47,267

51,376

1,138

826

20

شوشتر

99,425

5,076

94,349

55,604

36,976

1,208

561

21

کارون

58,905

5,537

53,368

20,449

31,654

654

611

22

گتوند

37,456

1,888

35,568

21,996

12,913

378

281

23

لالی

19,614

1,001

18,613

11,546

6,921

111

35

24

مسجدسلیمان

64,118

3,002

61,116

45,159

15,057

581

319

25

هفتکل

17,201

725

16,476

9,769

6,486

153

68

26

هندیجان

21,678

1,022

20,656

11,369

8,942

238

107

27

هویزه

20,455

1,370

19,085

5,756

13,086

110

133

 

جمع کل

2,264,611

110,579

2,154,032

1,194,423

920,970

23,507

15,132

 
 1. استان زنجان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

ایجرود

25,714

788

24,926

7,549

16,790

441

146

2

خرمدره

37,389

1,342

36,047

20,626

14,515

620

286

3

زنجان

256,247

6,845

249,402

122,586

120,557

4,856

1,403

4

سلطانیه

19,108

617

18,491

6,308

11,757

344

82

5

طارم

32,804

831

31,973

16,811

14,740

324

98

6

خدابنده

104,083

2,621

101,462

32,041

67,779

1,287

355

7

ابهر

83,399

3,308

80,091

46,110

31,685

1,602

694

8

ماهنشان

25,689

456

25,233

8,018

16,780

286

149

مجموع

584,433

16,808

567,625

260,049

294,603

9,760

3,213

 

 

 

 

 1. استان سمنان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

سرخه

13,774

332

13,442

9,008

4,291

100

43

2

ارادان

10,990

709

10,281

5,208

4,845

160

68

3

شاهرود

132,063

3,914

128,149

52,603

72,888

1,950

708

4

سمنان

89,741

2,496

87,245

49,754

35,650

1,351

490

5

دامغان

61,128

1,805

59,323

21,926

36,037

987

373

6

میایی

24,772

427

24,345

5,764

18,357

177

47

7

مهدی شهر

29,058

1,177

27,881

15,575

11,729

452

125

8

 گرمسار

42,079

1,950

40,129

22,441

16,861

581

246

مجموع

403,605

12,810

390,795

182,279

200,658

5,758

2,100

 
 1. استان سیستان و بلوچستان:

 

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

ایرانشهر

102,868

1,685

101,183

85,613

14,493

583

494

2

خاش

77,026

686

76,340

70,003

5,873

304

160

3

چابهار

118,946

1,308

117,638

103,286

13,650

393

309

4

دلگان

32,208

96

32,112

11,251

20,726

96

39

5

زابل

80,921

1,400

79,521

27,273

51,322

669

257

6

زاهدان

292,122

3,840

288,282

178,342

107,706

1,540

694

7

زهک

36,740

486

36,254

15,721

20,299

153

81

8

سراوان

86,532

1,213

85,319

77,706

6,954

381

278

9

سرباز

74,283

604

73,679

65,866

7,417

266

130

10

سیب‌و سوران

35,490

289

35,201

33,430

1,571

133

67

11

فنوج

21,243

135

21,108

18,449

2,561

54

44

12

قصرقند

25,722

236

25,486

22,904

2,466

62

54

13

کنارک

39,477

662

38,815

33,947

4,588

180

100

14

مهرستان

28,720

75

28,645

26,758

1,706

99

82

15

میرجاوه

22,372

228

22,144

19,981

2,065

61

37

16

نیکشهر

61,901

682

61,219

55,786

5,163

158

112

17

نیمروز

25,669

349

25,320

7,259

17,916

97

48

18

هامون

23,352

221

23,131

6,892

16,144

65

30

19

هیرمند

27,532

261

27,271

15,227

11,882

107

55

 

جمع کل

1,213,124

14,456

1,198,668

875,694

314,502

5,401

3,071

 

 

 

 1. استان فارس:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

داراب

109,926

2,812

107,114

53,695

52,281

729

409

2

رستم

30,343

251

30,092

18,687

11,287

98

20

3

زرین دشت

39,288

945

38,343

16,013

21,962

250

118

4

سپیدان

68,285

2,138

66,147

40,543

25,207

275

122

5

سروستان

22,636

777

21,859

12,739

8,846

200

74

6

شیراز

810,374

16,317

794,057

576,517

208,133

6,243

3,164

7

فراشبند

29,028

824

28,204

14,133

13,901

101

69

8

فسا

116,758

3,338

113,420

62,037

49,696

1,070

617

9

فیروزاباد

77,337

1,926

75,411

42,277

32,517

405

212

10

قیروکارزین

43,256

1,067

42,189

18,387

23,548

184

70

11

کازرون

139,323

3,625

135,698

85,326

49,159

756

457

12

کوار

45,065

1,071

43,994

22,198

21,497

228

71

13

گراش

23,185

561

22,624

7,623

14,660

236

105

14

لارستان

100,171

2,470

97,701

63,106

33,350

813

432

15

لامرد

55,893

1,300

54,593

28,084

26,085

282

142

16

مرودشت

181,794

4,854

176,940

117,587

56,986

1,567

800

17

ممسنی

67,678

765

66,913

50,180

16,549

130

54

18

اباده

59,349

1,480

57,869

35,586

21,237

678

368

19

ارسنجان

27,428

789

26,639

11,744

14,605

183

107

20

استهبان

41,300

1,228

40,072

22,927

16,622

353

170

21

اقلید

62,869

1,837

61,032

35,272

24,846

642

272

22

بوانات

30,278

758

29,520

12,402

16,804

216

98

23

پاسارگاد

19,946

391

19,555

12,702

6,648

142

63

24

جهرم

123,728

3,528

120,200

60,410

58,200

1,037

553

25

خرامه

34,118

807

33,311

15,696

17,365

181

69

26

خرم بید

30,136

768

29,368

16,284

12,539

392

153

27

مهر

39,684

878

38,806

25,355

13,252

128

71

28

نی ریز

66,659

1,718

64,941

34,815

29,488

463

175

29

 خنج

20,743

369

20,374

13,467

6,731

96

80

جمع کل

2,516,578

59,592

2,456,986

1,525,792

904,001

18,078

9,115

 
 1. استان قزوین:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

قزوین

337,864

8,596

329,268

199,542

121,685

6,112

1,929

2

تاکستان

106,812

3,738

103,074

51,299

49,665

1,556

554

3

بوئین زهرا

82,262

2,405

79,857

33,242

45,545

816

254

4

آبیک

58,395

1,632

56,763

32,976

22,427

965

395

5

البرز

119,253

3,976

115,277

63,859

48,550

2,150

718

6

آوج

31,803

797

31,006

14,993

15,597

308

108

جمع کل

736,389

21,144

715,245

395,911

303,469

11,907

3,958

 

 

 1. استان قم:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

قم

    611,478

  22,921

   588,557

    219,443

     350,269

  13,327

     5,518

جمع

    611,478

  22,921

   588,557

    219,443

     350,269

  13,327

     5,518

 

 

 1. استان کردستان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

سقز

95,915

5,600

90,315

73,854

12,837

1,927

1,697

2

دیوان دره

44,066

2,944

41,122

31,353

8,788

588

393

3

دهگلان

35,227

2,959

32,268

25,652

5,743

520

353

4

بیجار

55,248

1,764

53,484

28,948

23,217

885

434

5

بانه

61,310

6,867

54,443

40,525

11,825

853

1,240

6

سرو آباد

21,818

2,521

19,297

13,879

4,944

229

245

7

قروه

82,173

3,027

79,146

44,772

32,835

1,052

487

8

کامیاران

50,726

3,677

47,049

35,182

11,095

435

337

9

مریوان

82,631

12,529

70,102

54,308

13,929

908

957

10

سنندج

164,917

10,489

154,428

119,227

29,823

2,844

2,534

مجموع

694,031

52,377

641,654

467,700

155,036

10,241

8,677

 

 

 1. استان کرمان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

ارزوئیه

24,512

309

24,203

11,600

12,498

63

42

2

انار

20,921

504

20,417

10,203

9,920

200

94

3

بافت

47,019

870

46,149

27,990

17,623

391

145

4

بردسیر

46,322

1,136

45,186

21,676

22,917

377

216

5

بم

81,589

1,150

80,439

54,812

24,953

398

276

6

جیرفت

122,013

2,131

119,882

54,052

65,125

431

274

7

رابر

23,713

361

23,352

8,750

14,467

93

42

8

راور

24,504

665

23,839

8,926

14,590

224

99

9

رفسنجان

153,585

3,698

149,887

98,066

49,845

1,215

761

10

رودبار

53,538

391

53,147

12,532

39,901

517

197

11

ریگان

29,338

107

29,231

8,967

20,210

37

17

12

زرند

81,186

2,779

78,407

34,445

42,654

912

396

13

سیرجان

149,000

4,980

144,020

97,822

43,396

1,641

1,161

14

شهربابک

51,397

1,668

49,729

27,829

21,058

634

208

15

عنبرآباد

44,858

468

44,390

12,379

31,853

108

50

16

فاریاب

20,141

264

19,877

5,845

13,981

35

16

17

فهرج

22,407

175

22,232

9,151

13,018

47

16

18

قلعه گنج

37,826

362

37,464

9,530

27,776

111

47

19

کرمان

412,435

9,448

402,987

242,540

154,163

4,159

2,125

20

کهنوج

43,847

612

43,235

17,174

25,733

199

129

21

کوهبنان

13,329

269

13,060

4,740

8,131

145

44

22

منوجان

37,773

547

37,226

8,853

27,998

267

108

23

نرماشیر

33,101

263

32,838

16,923

15,770

106

39

 

جمع کل

1,574,393

33,196

1,541,197

804,805

717,580

12,310

6,502

 

 

 1. استان کرمانشاه:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

سنقر

55,870

1,543

54,327

29,085

24,442

599

201

2

قصر شیرین

18,198

605

17,593

13,565

3,874

111

43

3

هرسین

51,879

1,725

50,154

30,271

19,395

342

146

4

روانسر

28,477

3,003

25,474

20,636

4,339

260

239

5

دالاهو

26,666

741

25,925

22,580

3,180

95

70

6

جوانرود

37,176

3,677

33,499

26,644

6,387

285

183

7

ثلاث بابا جانی

20,354

2,214

18,140

13,735

4,249

92

64

8

کرمانشاه

514,317

14,746

499,571

337,477

154,836

4,934

2,324

9

پاوه

32,120

3,100

29,020

24,320

4,332

200

168

10

صحنه

50,626

1,370

49,256

29,965

18,820

322

149

11

کنگاور

48,006

1,631

46,375

27,087

18,707

428

153

12

گیلانغرب

37,880

750

37,130

25,165

11,746

162

57

13

سرپل ذهاب

55,472

2,738

52,734

38,292

13,895

396

151

14

اسلام آباد

89,713

2,388

87,325

60,844

25,694

562

225

جمع کل

1,066,754

40,231

1,026,523

699,666

313,896

8,788

4,173

 

 

 1. استان کهگیلویه و بویر احمد:

 

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی  میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

بویراحمد

141,062

2,497

138,565

64,869

72,994

518

184

2

کهگیلویه

73,132

1,903

71,229

38,668

31,933

509

119

3

گچساران

69,790

2,177

67,613

41,192

25,842

381

198

4

دنا

23,756

334

23,422

10,888

12,378

114

42

5

باشت

14,431

303

14,128

6,744

7,333

44

7

6

چرام

21,323

503

20,820

10,138

10,590

56

36

7

لنده

14,566

355

14,211

6,284

7,858

54

15

8

بهمئی

18,670

133

18,537

8,383

10,100

41

13

جمع کل

376,730

8,205

368,525

187,166

179,028

1,717

614

 

 

 1. استان گلستان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی  میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

گمیشان

      36,933

          831

    36,102

      31,749

      3,813

      310

       230

2

ترکمن

      46,134

        1,096

    45,038

      39,303

      5,036

      374

       325

3

مینودشت

      47,609

          977

    46,632

      11,775

     34,403

      340

       114

4

کردکوی

      49,585

        1,954

    47,631

      27,317

     19,524

      540

       250

5

گنبد کاووس

     172,195

        2,537

   169,658

     126,639

     40,355

   1,673

       991

6

بندر گز

      32,725

        1,617

    31,108

      14,676

     15,909

      375

       148

7

علی اباد

      83,688

        1,945

    81,743

      39,185

     41,443

      727

       388

8

گرگان

     222,341

        5,430

   216,911

     127,181

     86,421

   2,293

    1,016

9

اق قلا

      71,313

        1,279

    70,034

      55,244

     13,861

      567

       362

10

آزادشهر

      57,749

        1,366

    56,383

      26,018

     29,606

      493

       266

11

مراوه تپه

      34,372

          314

    34,058

      29,831

      4,032

      110

         85

12

رامیان

      55,460

        1,358

    54,102

      27,492

     26,028

      372

       210

13

گالی کش

      39,288

          796

    38,492

      16,867

     21,242

      282

       101

14

کلاله

      64,674

          778

    63,896

      43,722

     19,799

      230

       145

مجموع

  1,014,066

      22,278

   991,788

     616,999

   361,472

   8,686

    4,631

 

 

 1. استان گیلان:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

1

آستارا

61,986

1,729

60,257

45,095

13,222

1,575

365

2

آستانه اشرفیه

77,781

3,099

74,682

51,598

21,617

973

494

3

املش

35,154

1,276

33,878

18,807

14,595

352

124

4

بندر انزلی

71,990

1,822

70,168

54,622

14,299

829

418

5

تالش

128,913

3,071

125,842

89,673

34,283

1,221

665

6

رشت

460,363

14,987

445,376

319,184

119,160

4,634

2,398

7

رضوانشهر

50,965

1,359

49,606

39,839

9,270

313

184

8

رودبار

76,092

2,956

73,136

47,379

24,636

818

303

9

رودسر

111,157

4,036

107,121

70,629

34,835

1,206

451

10

سیاهکل

36,921

1,629

35,292

19,494

15,028

530

240

11

شفت

42,469

1,993

40,476

25,305

14,608

366

197

12

صومعه سرا

92,058

3,875

88,183

59,099

27,847

874

363

13

فومن

67,483

2,819

64,664

42,928

20,967

481

288

14

لاهیجان

121,286

4,310

116,976

82,450

32,496

1,361

669

15

لنگرود

91,920

3,419

88,501

55,702

31,262

1,061

476

16

ماسال

38,839

1,232

37,607

21,976

15,184

331

116

جمع کل

1,565,377

53,612

1,511,765

1,043,780

443,309

16,925

7,751

 

 

 1. استان لرستان:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

1

دورود

    87,206

       3,349

     83,857

      44,990

    37,305

       1,165

             397

2

رومشکان

    18,139

         200

     17,939

        9,150

      8,727

            48

               14

3

دلفان

    64,139

       1,086

     63,053

      34,276

    27,920

          757

             100

4

ازنا

    44,771

       1,628

     43,143

      20,282

    22,137

          537

             187

5

الیگودرز

    75,619

       1,608

     74,011

      40,752

    32,270

          728

             261

6

خرم آباد

   231,577

       6,311

   225,266

    132,713

    89,628

       1,707

           1,218

7

بروجرد

   157,965

       5,520

   152,445

      80,987

    68,401

       2,195

             862

8

دوره

    22,040

         482

     21,558

      10,423

    11,010

            90

               35

9

پلدختر

    40,351

       1,152

     39,199

      22,159

    16,844

          138

               58

10

سلسله

    44,537

       1,122

     43,415

      18,118

    25,054

          187

               56

11

کوهدشت

    75,913

         796

     75,117

      45,340

    28,659

          992

             126

مجموع

   862,257

     23,254

   839,003

    459,190

   367,955

       8,544

           3,314

 

 

 

 1. استان مازندران:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

1

آمل

238,366

8,150

230,216

151,304

74,060

3,437

1,415

2

بابل

308,680

10,386

298,294

170,223

122,394

4,065

1,612

3

بابلسر

90,746

2,794

87,952

53,066

33,420

1,010

456

4

بهشهر

107,795

3,343

104,452

56,081

46,662

1,157

552

5

تنکابن

116,041

3,138

112,903

79,707

31,245

1,429

522

6

جویبار

51,122

2,622

48,500

27,630

19,946

639

285

7

چالوس

81,865

3,100

78,765

53,209

24,177

1,008

371

8

رامسر

53,688

1,599

52,089

38,208

12,849

705

327

9

ساری

307,890

10,363

297,527

193,428

99,852

3,009

1,238

10

سوادکوه

39,758

1,827

37,931

24,137

13,130

504

160

11

سوادکوه شمالی

20,839

793

20,046

12,184

7,477

285

100

12

سیمرغ

14,861

709

14,152

8,720

5,132

197

103

13

عباس آباد

45,928

1,719

44,209

31,533

11,958

491

227

14

فریدون کنار

39,532

1,710

37,822

20,499

16,679

470

174

15

قائم شهر

157,736

5,775

151,961

97,864

51,242

1,925

930

16

کلاردشت

20,987

671

20,316

16,048

3,981

214

73

17

گلوگاه

27,720

899

26,821

14,179

12,300

232

110

18

محمود آباد

75,182

2,901

72,281

41,359

29,630

974

318

19

میاندرود

39,133

1,480

37,653

19,397

17,698

403

155

20

نکا

75,128

2,459

72,669

29,884

41,592

874

319

21

نور

98,053

3,891

94,162

63,176

29,231

1,283

472

22

نوشهر

98,966

4,185

94,781

65,053

27,820

1,419

489

جمع

2,110,016

74,514

2,035,502

1,266,889

732,475

25,730

10,408

 

 

 1. استان مرکزی:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

1

اراک

298,419

9,756

288,663

149,507

133,098

4,369

1,689

2

محلات

30,102

736

29,366

17,286

11,421

433

226

3

کمیجان

23,539

553

22,986

6,432

16,123

330

101

4

فراهان

22,478

973

21,505

8,228

12,882

288

107

5

ساوه

123,770

3,592

120,178

67,474

50,428

1,521

755

6

زرندیه

47,242

1,644

45,598

21,361

23,348

687

202

7

دلیجان

31,732

1,220

30,512

16,996

13,012

392

112

8

خنداب

34,096

1,405

32,691

11,482

20,557

483

169

9

تفرش

22,449

837

21,612

12,084

9,087

336

105

10

آشتیان

14,817

824

13,993

6,322

7,332

234

105

11

خمین

63,623

1,625

61,998

25,195

35,482

988

333

12

شازند

84,291

3,458

80,833

34,537

44,375

1,388

533

مجموع

796,558

26,623

769,935

376,904

377,145

11,449

4,437

 

 

 

 1. استان هرمزگان:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

1

ابوموسی

           3,713

            70

          3,643

          1,000

           2,600

           30

           13

2

بستک

         39,049

        2,485

        36,564

        34,127

           2,143

          165

          129

3

بشاگرد

         17,187

          119

        17,068

          2,209

         14,802

           42

           15

4

بندرعباس

       321,563

        8,209

      313,354

       182,789

       124,752

       3,884

       1,929

5

بندرلنگه

         82,713

        3,137

        79,576

        57,495

         20,690

          953

          438

6

بندرخمیر

         28,817

          869

        27,948

        23,850

           3,722

          222

          154

7

پارسیان

         24,890

        1,237

        23,653

        18,744

           4,753

           94

           62

8

رودان

         69,721

          943

        68,778

        14,614

         53,417

          470

          277

9

جاسک

         30,913

          725

        30,188

        22,469

           7,472

          150

           97

10

حاجی آباد

         43,941

        1,074

        42,867

        21,285

         21,111

          315

          156

11

سیریک

         21,961

          616

        21,345

        15,328

           5,828

          106

           83

12

قشم

         74,102

        2,140

        71,962

        56,096

         14,883

          515

          468

13

میناب

       129,507

        2,384

      127,123

        30,649

         94,215

       1,631

          628

مجموع

       888,077

      24,008

      864,069

       480,655

       370,388

       8,577

       4,449

 

 

 1. استان همدان:

 

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

همدان

   343,431

   8,564

  334,867

   170,700

   156,379

   5,577

   2,211

2

ملایر

   145,301

   4,940

  140,361

    65,929

    71,239

   2,385

      808

3

نهاوند

   102,469

   3,999

   98,470

    43,928

    52,576

   1,403

      563

4

تویسرکان

    64,046

   2,351

   61,695

    29,426

    31,113

     863

      293

5

بهار

    72,609

   2,056

   70,553

    23,518

    45,482

   1,104

      449

6

اسدآباد

    59,302

   2,076

   57,226

    27,660

    28,439

     790

      337

7

رزن

    65,674

   2,038

   63,636

    26,751

    35,485

   1,068

      332

8

کبودرآهنگ

    74,978

   2,198

   72,780

    20,923

    50,137

   1,251

      469

9

فامنین

    23,490

     765

   22,725

      9,801

    12,451

     305

      168

مجموع

   951,300

 28,987

  922,313

   418,636

   483,301

 14,746

   5,630

 

 

 

 1. استان یزد:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

1

ابرکوه

        29,860

            782

        29,078

       14,180

       14,598

          202

           98

2

اردکان

        51,492

        1,427

        50,065

       33,330

       15,912

          533

        290

3

اشکذر

        19,043

            453

        18,590

       12,974

          5,333

          209

          74

4

بافق

        26,235

            731

        25,504

         8,865

       16,207

         345

           87

5

بهاباد

        13,580

            351

        13,229

         4,813

          8,256

          122

           38

6

تفت

        49,142

            964

        48,178

       33,095

       14,556

          356

        171

7

خاتم

        21,766

            563

        21,203

       11,213

          9,756

          167

           67

8

مهریز

        41,964

            900

        41,064

       28,910

       11,698

          306

        150

9

میبد

        54,143

        1,826

        52,317

       26,886

       24,570

          565

        296

10

یزد

      325,984

        6,658

      319,326

     228,729

       85,628

      3,340

     1,629

مجموع

      633,209

      14,655

      618,554

     402,995

     206,514

      6,145

     2,900

 

 

جدول تجمیعی کل آراء در داخل و خارج کشور:

 

تجمیع نتایج  شمارش  آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

ردیف

نام استان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

حسن روحانی

 سید ابراهیم رئیس الساداتی

 سید مصطفی آقا میر سلیم

 سید مصطفی هاشمی طبا

1

آذربایجان شرقی

2,057,863

72,711

1,985,152

1,281,020

662,263

27,624

14,245

2

آذربایجان غربی

1,610,380

73,880

1,536,500

1,030,286

473,857

18,386

13,971

3

اردبیل

704,516

18,565

685,951

412,735

261,056

8,543

3,617

4

اصفهان

2,587,975

84,759

2,503,216

1,401,482

1,045,932

37,775

18,027

5

البرز

1,275,225

30,253

1,244,972

832,045

390,488

16,533

5,906

6

ایلام

341,436

15,564

325,872

188,925

133,023

2,781

1,143

7

بوشهر

573,171

15,298

557,873

328,806

223,278

3,808

1,981

8

تهران

6,214,591

138,359

6,076,232

4,045,357

1,918,390

82,625

29,860

9

چهارمحال و بختیاری

518,234

14,574

503,660

272,917

222,313

6,120

2,310

10

خراسان جنوبی

470,761

5,376

465,385

159,432

301,976

2,917

1,060

11

خراسان رضوی

3,456,382

59,345

3,397,037

1,437,382

1,903,067

42,512

14,076

12

خراسان شمالی

522,275

10,129

512,146

231,313

272,690

6,027

2,116

13

خوزستان

2,264,611

110,579

2,154,032

1,194,423

920,970

23,507

15,132

14

زنجان

584,433

16,808

567,625

260,049

294,603

9,760

3,213

15

سمنان

403,605

12,810

390,795

182,279

200,658

5,758

2,100

16

سیستان و بلوچستان

1,213,124

14,456

1,198,668

875,694

314,502

5,401

3,071

17

فارس

2,516,578

59,592

2,456,986

1,525,792

904,001

18,078

9,115

18

قزوین

736,389

21,144

715,245

395,911

303,469

11,907

3,958

19

قم

611,478

22,921

588,557

219,443

350,269

13,327

5,518

20

کردستان

694,031

52,377

641,654

467,700

155,036

10,241

8,677

21

کرمان

1,574,393

33,196

1,541,197

804,805

717,580

12,310

6,502

22

کرمانشاه

1,066,754

40,231

1,026,523

699,666

313,896

8,788

4,173

23

کهگیلویه و بویراحمد

376,730

8,205

368,525

187,166

179,028

1,717

614

24

گلستان

1,014,066

22,278

991,788

616,999

361,472

8,686

4,631

25

گیلان

1,565,377

53,612

1,511,765

1,043,780

443,309

16,925

7,751

26

لرستان

862,257

23,254

839,003

459,190

367,955

8,544

3,314

27

مازندران

2,110,016

74,514

2,035,502

1,266,889

732,475

25,730

10,408

28

مرکزی

796,558

26,623

769,935

376,904

377,145

11,449

4,437

29

هرمزگان

888,077

24,008

864,069

480,655

370,388

8,577

4,449

30

همدان

951,300

28,987

922,313

418,636

483,301

14,746

5,630

31

یزد

633,209

14,655

618,554

402,995

206,514

6,145

2,900

 

خارج از کشور

170,290

1,868

168,422

135,976

30,890

1,020

536

جمع کل

41,366,085

1,200,931

40,165,154

23,636,652

15,835,794

478,267

214,441

 

 

انتخابات ریاست جمهوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر