کد خبر: 491497 A

کنال دولت بهار مدعی شد؛

کانال دولت بهار با انتشار فیلم لحظه نوشتن رای بقایی نوشت که وی نام احمدی نژاد را روی برگه رای خود نوشته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی به همراه مرتضی تمدن مسجد الحسین حاضر شدند و ارای خود را به صندوق این شعبه انداختند.

کانال دولت بهار با انتشار فیلم لحظه نوشتن رای بقایی نوشت که وی نام احمدی نژاد را روی برگه رای خود نوشته است.

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۲۱-۳۶-۰۱

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۲۱-۴۹-۳۹

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۲۱-۵۸-۳۴

انتخابات 96
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر