کد خبر: 443793 A

روحانی:

ایلنا: رییس‌جمهور گفت: من به خاطر این تخریب‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد، ناراحت نیستم مردم ما باهوش هستند و قصد آن‌ها را می‌فهمند این افراد خودشان ضرر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، روحانی در گفت‌وگو تلویزیون خود گفت: امسال در مراسم ۱۶ آذر بسیار خوشحال بودم افراد مختلف از جناح‌های مختلف آمدند و سخنرانی کردند و حدود ۳۹۰ جلسه در سالروز ۱۶ آذر برگزار شد.

او افزود: خود من در دانشگاه تهران سخنرانی کردم ۱۳ نفر از دانشجویان در این مراسم آمدند و مطالبشان را بیان کردند و ۱۰ نفر آن‌ها با لحن بسیار تند وسه نفر آن‌ها با لحن معتدل نظرات خود را مطرح کردند. فکر نمی‌کنم که هیچ کجای دنیا مسئول دستگاه اجرایی بنشیند و دانشجویان و افراد مختلف نظرات خود را به این گونه ابراز کنند و گاهی هم از نقد جلو‌تر بروند.

روحانی در ادامه با اشاره به برخی تخریب‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد، گفت: من به خاطر این تخریب‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد، ناراحت نیستم مردم ما باهوش هستند و قصد آن‌ها را می‌فهمند این افراد خودشان ضرر می‌کنند. من ناراحتم چرا اخلاق را زیر پا می‌گذارند چرا دروغ می‌گویند ما باید راستگو و درستکاری را در کشور ترویج کنیم و وحدت بیشتری داشته باشیم این مساله می‌تواند خطرناک باشد دولت توجه ویژه‌ای به این مساله دارد.

حسن روحانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر