کد خبر: 337750 A

تأییدهای گسترده حوزوى از یادگار امام؛

ایلنا: حجت الاسلام على محمد موسوى یادداشتی درباره اتفاقات اخیر درباره شورای نگهبان و حواشی مرتبط با حضور سیدحسن خمینی نوشته است.

به گزارش ایلنا؛ متن یادداشت حجت الاسلام على محمد موسوى به شرح زیر است:

١. شوراى نگهبان، فارغ از هرگونه نگاه سیاسى، نهاد قانونى معتبرى است که وظیفه‌هاى خطیرى بر دوش دارد و تضعیف آن و هرگونه فشار بر آن کارى غلط و به دور از منطق قانونى است.

٢. تعیین صلاحیت نامزدهاى انتخابات خبرگان، از جمله‌ى وظایف مهم این شورا است و بى‌راه نیست که این وظیفه را مهمترین وظیفه این نهاد قلمداد کنیم!

بدیهى است که از نگاه قانون فعلى، شهادت بزرگترین مراجع به اجتهاد یک نفر، مادام که به تصویب فقهاى شوراى نگهبان نرسد نفوذ قانونى پیدا نخواهد کرد و این همان مطلبى است آخرین بار توسط آیت الله یزدى مورد اشاره قرار گرفته است و حرفى است که از منظر قانونى داراى وجاهت است.  

٣. سخنگوى حقوقدان شوراى نگهبان در کنفرانس مطبوعاتى خود به طور دقیقى رابطه میان تأییدات بزرگان حوزوى و حق قانونى فقهاى شوراى نگهبان را بیان نمود.

ماحصل کلام او که در رسانه‌ها منتشر شد؛ این بود که تأییدات حوزوى موجب حصول اطمینان فقهاى شوراى نگهبان خواهد شد و لذا مقدمه‌ى احراز را فراهم مى‌آورد. بدین ترتیب تأیید یک مرجع تقلید از آنجا که فردى خبره و ثقه است على الأصول براى فقیه عضو شوراى نگهبان اطمینان مى‌آورد که فرد مورد تأیید شرایط را داراست.

٤. با این اوصاف معلوم نیست که چرا رسانه‌هاى مخالف حضور آیت الله سیدحسن خمینى، تأییدات گسترده بزرگان حوزه نظیر حضرات آیات: موسوى اردبیلى، محفوظى، سیدجعفر کریمى، امینى، مقتدایى و... را به منزله فشار بر شوراى نگهبان تلقى مى‌کنند و اشارات آیت الله یزدى به فشار را بر این دسته از تأییدات منطبق مى‌گردانند. درحالیکه به نظر مى‌رسد این موج محکم، کمکى مهم به شوراى نگهبان است تا بتواند به وظیفه‌ى خود عمل کند.

سید حسن خمینی حجت الاسلام على محمد موسوى
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر