عملیات بازپس‌گیری، تثبیت و پدافند توسط نیروهای تیپ مخصوص نیروی زمینی سپاه با موفقیت به اجرا درآمد.

به گزارش ایلنا، پس از اجرای کامل و موفقیت‌‌‌‌آمیز عملیات "تاخت" در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ که با انجام غافل‌گیری و تصرف مواضع دشمن‌‌‌فرضی، انهدام اماکن و تاسیسات راهبردی، تخریب، خرج‌‌‌گذاری، انفجارات و سپس ترک محل صورت گرفت، بخش دوم عملیات آغاز گردید.

در این بخش، غواصان زبده و آموزش‌دیده نیروی مخصوص، از عمق دریا عملیات بازپس‌‌‌گیری را دنبال کردند.

بنابراین گزارش؛ همزمان با این اقدام، نیروهای عمل‌‌کننده با آتش سنگین توپخانه پشتیبانی می‌‌شوند.

این مرحله از عملیات در ادامه با پشتیبانی هوایی بالگردهای هوانیروز و پهپادهای رزمی این نیرو دنبال شد.

انتقال نفربرها با شناور و ورود آنها به ساحل از بخش‌‌‌‌های دیگر این عملیات در رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ نیروی زمینی سپاه است.

در این مرحله از رزمایش، عملیات بازپس‌‌گیری، تثبیت و پدافند توسط نیروهای تیپ مخصوص با موفقیت به اجرا درآمد. 

کد خبر: 335706