کد خبر: 299345 A

قوام در نشست مذاکرات هسته‌ای و علوم سیاسی:

ایلنا: استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: اگر قدرت توانایی تاثیرگذاری و اقتدار حق تاثیرگذاری تعریف کنیم؛ این تبدیل قدرت به اقتدار در مذاکرات دقیقا اتفاق افتاد و در نتیجه رابطه ایران و کشورهای 1+5 دستخوش تغییر شد.

به گزارش ایلنا، عبدالعلی قوام استاد دانشگاه شهید بهشتی در نشست هسته‌ای و علوم سیاسی،  مذاکرات هسته‌ای را کاری تاریخ‌ساز خواند که بر اساس آن کشورهای 1+5 در چارچوب گفتمان ایران حرکت می‌کنند.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل پروسه مذاکرات از لوزان تا وین را یک پارادایم معرفی کرد که می‌تواند کاربردهای زیادی داشته و در بخش سیاسی نیز قابل تسری باشد.

وی گفت: ایران در مذاکرات همه تئوری‌های علوم سیاسی مثل تئوری بازی‌ها، تئوری تصمیم‌گیری و سیاست اقناع و حتی گاهی تهدید را بدون آنکه نامی از آنها برده شود، به کار گرفت.

قوام تاکید کرد: هر کشوری از منظر خود مسائلی را مورد توجه قرار می‌دهد، اما درسی که مذاکرات هسته‌ای برای ایران داشت، این بود که چه پتانسیلی در متخصصان ما وجود دارد و چه خوب می‌توانیم از این امکانات به نحو شایسته استفاده کنیم.

استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: هنر یک نظام این است که قدرت را تبدیل به اقتدار کند و اگر قدرت توانایی تاثیرگذاری و اقتدار حق تاثیرگذاری تعریف کنیم؛ این تبدیل قدرت به اقتدار  در مذاکرات دقیقا اتفاق افتاد و در نتیجه رابطه ایران و کشورهای 1+5  دستخوش تغییر شد.

قوام تاکید کرد: مذاکرات هسته‌ای باعث شد اهمیت رشته‌های بین رشته‌ای در حوزه علوم انسانی بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.

 

نشست مذاکرات هسته‌ای و علوم سیاسی عبدالعلی قوام
نرم افزار موبایل ایلنا