کد خبر: 169805 A

رستمیان در تذکری شفاهی:

اینکه گفته می شود بانک ها مشکل دارند حرف درستی نیست زیرا این وزرای مربوطه هستند که باید با برنامه ریزی مشکلات را رفع کنند.

نماینده مردم دامغان اظهار داشت: متأسفانه آمایش سرزمین اجرا نشده و سازوکاری بین تعداد بیکاران و منابع عظیم ثروت وجود ندارد که اگر این مهم به کار گرفته شود قطعا بیکاری نیز کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرحمان رستمیان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به وزیر راه و شهرسازی افزود: متأسفانه اولویت قرار ندادن در پروژه‌های ملی مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است.

نماینده مردم دامغان ادامه داد: پروژه جاده‌ای و ریلی شمال و جنوب از راه‌های استراتژیک ترانزیتی کشور است و طبق کار کارشناسی که در افق توسعه کشور است اولویت گذاری صورت گرفته اما بعضی ملاقات ها و جلسات خصوصی باعثشده این اولویت گذاری تغییر یابد.

وی همچنین افزود: اینگونه به نظر می رسد پروژه هایی که دارای ارزش افزوده ملی هستند نسبت به پروژه هایی با ارزش افزوده فردی یا منطقه ای ارجحیت دارد.

وی در تذکری دیگر خطاب به وزیر کشور گفت: متأسفانه آمایش سرزمین اجرا نشده و سازوکاری بین تعداد بیکاران و منابع عظیم ثروت وجود ندارد که اگر این مهم به کار گرفته شود قطعا بیکاری نیز کاهش می یابد.

رستمیان در تذکر ی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: متأسفانه بعد از ۸ ماه هیچ اقدام جدی برای فعال سازی شهرک های صنعتی نشده و برنامه اجرایی مناسبی نیز در این رابطه دیده نمی شود.

نماینده مردم دامغان همچنین خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود بانک ها مشکل دارند حرف درستی نیست زیرا این وزرای مربوطه هستند که باید با برنامه ریزی مشکلات را رفع کنند.

بیکاری ثروت جاده کارشناسی مجلس شورای اسلامی مشکلات وزیر راه و شهرسازی وزیر صنعت معدن و تجارت وزیر کشور سازوکاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر