کد خبر: 1093883 A

از سوی شورای مشورتی سیاست خارجی منتشر شد؛

شورای مشورتی سیاست خارجی بیانیه‌ای را با عنوان «سیاست خارجی، پنج سال آینده» منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:سیاست خارجی، پنج سال آینده

مقدمه:

سیاست خارجی ج.ا. ایران به مقتضای انقلاب اسلامی وجهان دوقطبی توسط امام راحلمان" نه شرقی ونه غربی" و بعداز فروپاشی جهان دوقطبی ،درجهان چند قدرتی؛ براساس" عزت،حکمت ومصلحت" آئینه شفاف راهمان دراین جهان پُرتلاطم توسط مقام معظم رهبری پایه ریزی شد

سیاست خارجی ج.ا.ایران برشالوده های هدایت رهبری،قانون اساسی، قانون وظائف وزارت امورخارجه ( مصوب١٣٦٤)وقانون تشکیلاتی، استخدامی ومالی وانضباطی (مصوب١٣٥٢)قراردارد. بنابراین سیاست خارجی طی پنج سال آینده درنیل به موفقیت الزامات به شرح ذیل راپیش رودارد:

١-تغییرات اساسی درساختارتشکیلاتی وزارت امور خارجه بامحوریت مناطق جغرافیایی ونه تقسیم بندی موضوعی 

٢-"مقام محوری" درتشکیلات اداری درمرکز وسفارت خانه ؛ کنسولگری  ها ونمایندگی ها دائم نزد سازمان های بین المللی

٣-خروج انحصاری استخدام دروزارت امورخارجه ازدانشکده روابط بین الملل وتبدیل آن به پایگاه اصلی آموزش های حین خدمت وتخصیص دوره های آموزشی دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران.

تدوین سیاست خارجی بااولویت اکید بر:

١-اعزام قوی ترین وباتجربه ترین سفرا به پانزده  کشور همسایه با مرزهای خاکی وآبی

٢-جریان مقاومت تا کنون و به موازات دیپلماسی رسمی کشور نقشی مهم و اصلی در" امنیت ملی" ایفا نموده است. ادامه توفیقات  این فرایند ؛ نیاز مبرمی به شناسائی و  باز تعریف نقاط قوت و ضعف یک دهه گذشته از  عملکردها و باز خوردهای ان در حوزه هایی که دیپلماسی رسمی و علنی در محاق مقاومت قرار داشته دارد و ارائه نمایندگی واحد از دیپلماسی کنشگر در  منطقه و جهان از الزامات و ضروریات پیش رو خواهد بود .

راهبری وهدایت سیاست خارجی به شرحی که دربند١تاکیدگردیدنقش اساسی در فرایند غیر موازی و هشیارانه خواهد داشت

۳- جهان اسلام و نزدیکی با محور های اصلی وحدت واقعی اسلامی ؛ اصلی است که نیاز وافر به بازنگری و تعریف مجدد حوزه منافع مشترک دارد و استفاده از تجربیات چهار دهه گذشته سفرا و دیپلمات های فعال در این حوزه امری مقبول و مورد استفاده در جهان امروزی است.

٤-جایگاه انرژی درسیاست واقتصاد ایران وجهان ایجاب می کند " آینده پژوهی" و" سیاست انرژی" مستقلاًدروزارت امورخارجه ساختاروتشکیلات داشته باشد.

 ٥-سیاست خارجی برمبنای جغرافیای جهانی در ساختارتشکیلاتی وزارت امورخارجه ؛ مقدمه ای برای تدوین سیاستها و راهبرد های منطقه ای با تک تک کشورهابوده که بر اساس سابقه روابط ( نزد وزارت خارجه است )نیاز به تلفیق  بااطلاعات وآگاهی های به روزشده ازتجربیات سفرا وفرهیختگان دانشگاهی دارد. کانون این رایزنی سیاست ورزانه و کنشگری؛ دفترمطالعات وزارت امور خارجه و سایر اتاق های فکر مورد وثوق نظام تحت اشراف و مدیریت واخ خواهد بود. 

٦-فارغ ازاولویت امنیت ملی ،"منافع ملی" درمناسبات خارجی نقش کلیدی دارد بنابراین:

١-دیپلماسی اقتصادی نه درقالب ساختار تشکیلاتی بلکه هماهنگ کننده موثرنسبت به همه عوامل اقتصادی درروابط دوجانبه وحتی چند جانبه بکارگرفته میشود. معاون اول رئیس جمهور بادبیری وزارت امورخارجه عهده داراین مهم میباشد.

٢-بازنگری اساسی نسبت به نحوه حضور درسازمان های بین المللی وچگونگی مواجهه با استاندارهای دوگانه درزمینه تروریسم، حقوق بشر،سلاح های کشتارجمعی، سلاح هسته ای و...با محوریت وزارت امور خارجه تحقق پذیر است.

٣-حوزه تمدنی ایران فرهنگی وایجاد انسجام درکشورهای مشمول این حوزه ازقفقاز تاشبه قاره مزیت غیرقابل انکار وبرتری وترویج  تمدنی درراستای صلح ودوستی ضمن هدایت راهبردی همه دستگاههای مشمول خواهدبود، ساده ترین ابزار آن ایجادانجمن های دوستی باعضویت سفرا،رایزنان فرهنگی،علاقه مندان دانشگاهی است که پیوندهای دوستی بین ملتها راعمق می بخشند.

٤-دیپلماسی عمومی یعنی بهره گیری ازهمه پتانسیل کشور درمراودات غیر رسمی.این مهم رادریک وزارتخانه محبوس نمودن( وزارت امورخارجه) خود تحریمی است.دبیرخانه دیپلماسی عمومی رادروزارت امورخارجه قرارداده وزارتخانه های علوم وتحقیقات، فرهنگ وارشاد اسلامی،فرهنگ وارتباطات ؛ و بویژه صدا و سیمای ج ا ا و غیره را به عضویت دبیرخانه دیپلماسی عمومی کشور درآورید.

۵- ضرورت یکپارچه نمودن امور تشریفات خارجی کشور در وزارت امور خارجه و کاستن از هزینه های زائد تشریفات موازی در نهاد های رسمی همانند امری مقبول و معمول در اقصا نقاط جهان ضروری و الزامی میباشد.

**مزید استحضار  شورای مشورتی سیاست خارجی ( شمس) آمادگی لازم برای عهده دار شدن تدوین ؛نظارت و حسن اجرای موارد فوق الاشاره را دارا میباشد. 

از طرف شورای مشورتی سیاست خارجی(شمس)

 

انتهای پیام/
سیاست خارجی ایران شورای مشورتی سیاست خارجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر