کد خبر: 1093587 A

با هدف رفع ایراد شورای نگهبان؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تحویل موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه اصلاحات طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند

بر اساس ماده ۴، تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون "حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن" انجام خواهد شد.

بر اساس ایراد شورای نگهبان در جزء(۴) بند(الف)، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه گذاری‌ها، لزوم تسویه همه موارد ظرف مدت مذکور ابهام دارد. همچنین علیرغم اصلاح بعمل آمده ابهام سابق این شورا در جزء(۴) بند(الف) ماده واحده این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، جزء(۴) بند(الف) ماده واحده را برای رفع ایرادات فوق به این شرح اصلاح کرده است: تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تحویل باستثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون "حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" است.

 

انتهای پیام/
شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر