کد خبر: 1085679 A

جلیلی در گفت‌وگو با ناشنوایان؛

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: گر نگاه دولت آینده این باشد که برای جامعه معلولان و ناشنوایان ماموریت‌های حداقلی تعریف کند و صرفا کمی از قبل خدمات خود را بهتر ارائه کند، از وظیفه قانونی خود قصور کرده است.

به گزارش ایلنا، سعید جلیلی در برنامه‌ی زنده تلویزیون اینترنتی خود خطاب به جامعه ناشنوایان اظهار داشت: اگر بخشی از جامعه دچار محدودیت در توانایی‌هایش باشد، این به منزله کمتر برخورداری این افراد از خدمات عمومی نباید باشد، بلکه دولت و جامعه وظیفه دارند که محدودیت‌ها را به حداقل و ارائه خدمات را برای این افراد به حداکثری برسانند. 

وی با بیان اینکه نگاه ما به اداره کشور یک نگاه حداکثری است، خاطرنشان کرد: اگر نگاه دولت آینده این باشد که برای جامعه معلولان و ناشنوایان ماموریت‌های حداقلی تعریف کند و صرفا کمی از قبل خدمات خود را بهتر ارائه کند، از وظیفه قانونی خود قصور کرده است. 

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از بحث‌های بسیار مهم در جهش کشور، جهش در ارائه خدمات به شهروندان است، اظهار داشت: جامعه ناشنوایان کشور جامعه بزرگی است که حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو دارد؛ نباید اجازه داد که محدودیت‌ها مانع فعالیت‌های روزمره و حضور این افراد در مجامع مختلف باشد. سلامت حق مردم است و دولت طبق قانون اساسی وظیفه دارد که در قبال همه شهروندان عادلانه رفتار کند. 

وی با بیان اینکه تنها حدود ۲۰۰ مترجم زبان ناشنوایان در کشور وجود دارد، افزود: محدودیت ۵۶۰ هزار نفر جامعه بزرگ ناشنوایان باید با ارائه خدمات از سوی دولت جبران بشود؛ حق تحصیل، حق حضور با نشاط در مجامع و همچنین حق پیگیری امور این افراد محفوظ است و نباید در دریافت خدمات از سوی ادارات دولتی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مجمتع‌های قضایی و. . با محدویت مواجه شوند. 

دبیر شورای عالی امنیت ملی با دعوت رسمی از جامعه ناشنوایان برای طرح مطالبات و راهکارهای پیشنهادی خود به دولت سایه، تصریح کرد: اگر میگوییم آحاد جامعه ناشنوایان حق دارند در عرصه‌های مختلف، اولین قدم ایجاد ارتباط با مجامع ناشنوایان است؛ خود مردم و بخش‌های مختلف آماده کمک هستند و دولت با استفاده از مشارکت مردم میتواند خدمات را به بهترین شکل ارائه کند

وی گفت: در قوانین پیش بینی‌های برای رفع این موضوع شده است که ۳ درصد از استخدام‌ها به معلولین اختصاص پیدا بشود؛ سهم این افراد باید محقق بشود و دولت سایه آمادگی دارد تا در این راستا برنامه‌های پیشنهادی جامعه ناشنوایان را به منظور تایید، تصحیح یا تکمیل برنامه نظام سلامت خود دریافت کند.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جلیلی و ناشنوایان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر