کد خبر: 1082756 A

دبیرکل جمعیت ایران فردا در گفت‌وگو با ایلنا:

شفافیت در عملکرد شورای نگهبان و آگاهی افکار عمومی از روندهای طی شده است، از باب احترام به افکار عمومی و رعایت اقتضائات حکمرانی نوین اهمیت ویژه‌ای دارد.

سعیدطلوعیان فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص نتایج بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، گفت: پس از اعلام فهرست نهایی تائید صلاحیت‌ها در روزهای اخیر، سوالات متنوعی در افکار عمومی ایجاد شده است. رصد مواضع و کنش‌های سیاسی جریان‌های سیاسی و سلایق متنوع سیاسی نشان می‌دهد که انتقادات به فهرست تائیدصلاحیت‌ها منحصر به یک سلیقه و تفکر سیاسی نیست و تقریبا شامل همه سلایق و جناح‌های سیاسی می‌شود؛ به طوری که حتی از جریان اصولگرایی نیز بخش قابل توجهی از کنش‌گران سیاسی، تحلیل‌گران و فعالان رسانه‌ای نسبت به روند تایید صلاحیت‌ها دارای نقطه نظراتی عمدتا انتقادی و مطالبه‌گرانه هستند.

وی افزود: علاوه بر این موضوع که افکار عمومی مردم و فعالان سیاسی در رابطه با فهرست تائیدصلاحیت‌ها به شدت دچار‌ ابهام است اقتضائات حکمرانی در عصر کنونی ایجاب می‌کند شورای نگهبان، نسبت به مساله اقناع افکار عمومی مردم و شهروندان اهتمام داشته و نسبت به ایجاد شفافیت در رابطه با نحوه عملکرد خود در باب بررسی صلاحیت‌ها اقدامات مقتضی را پیگیری کند.

دبیرکل جمعیت ایران فردا در ادامه اظهار داشت: به نظر می‌رسد با توجه به تصریح برخی از قوانین و درخواست برخی کاندیداهایی که تائید صلاحیت نشده‌اند، می‌توان دلایل ردصلاحیت را برای مردم تشریح و در رابطه با روندهای طی شده و نحوه عملکرد شورای نگهبان در این باب با رسانه ها و کاندیداها سخن گفت.

وی در پایان تصریح کرد: پر واضح است که مطالبه و ابهام افکار عمومی در برهه کنونی، پرسش از چرایی رد یا تائید صلاحیت یک فرد یا افراد خاصی نیست، بلکه آن چیزی که در وهله اول و از باب احترام به افکار عمومی و رعایت اقتضائات حکمرانی نوین، دارای اهمیت است؛ شفافیت در عملکرد شورای نگهبان و آگاهی افکار عمومی از روندهای طی شده است.

شورای نگهبان جمعیت ایران فردا سعید طلوعیان پاسخگویی شورای نگهبان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر