کد خبر: 1074207 A

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی حکمی مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، در اجرای ماده ۲۷ «آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها» و با توجه به صورتجلسه هیئت مدیره کانون دفاتر، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی حکمی علی اصغر تدین را به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«علاوه بر وظایف مقرر در ماده ۲۸ «آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها»، اجرای مطلوب مصوبات هیئت مدیره، تعامل سازنده و موثر با معاوت خدمات الکترونیک قضایی مرکز، چابک سازی ساختار سازمانی کانون و بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی و نیروهای توانمند برای پیشبرد اهداف کانون از جمله وظایف جنابعالی می باشد.

همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه صلاحیت‌های دفاتر، استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای توسعه خدمات دفاتر، توسعه دفاتر و پلتفرم‌های خدمات الکترونیک مجازی، ارتقاء سطح دانش و مهارت مدیران و کارکنان دفاتر، توجه ویژه به کارکنان دفاتر و رصد و پایش وضعیت معیشت آنان، ارتقاء و کارآمد نمودن نظامات بازرسی و رسیدگی به شکایات به صورت برخط از اهم ماموریت های هیات مدیره کانون در دوره جدید می باشد».

کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی علی اصغر تدین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر