کد خبر: 1072768 A

زارع:

آمار نشان می‌دهد بانک‌ها برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج منابع کافی دارند و کسی نباید برای دریافت این وام در صف بماند.

به گزارش ایلنا، رحیم زارع با بیان اینکه وام ازدواج برای سال ۱۴۰۰ در بودجه امسال به ۷۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین افزایش یافته است گفت: منابع بانکی می‌تواند به راحتی پاسخگوی این میزان وام باشد.
وی افزود: آخرین آمار بانک مرکزی که آذر سال گذشته در اختیار ما قرار گرفت نشان می‌دهد بانک‌ها ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه جاری و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه پس انداز دارند.

سخنگوی کمیسیون کمیسیون تلفیق ۱۴۰۰ با بیان اینکه مجموع تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده در گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: سالانه ۲۰ درصد این وام‌ها به سیستم بانکی بر می‌گردد که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می‌کند.
وی افزود: همچنین رشد سالانه منابع قرض الحسنه هر سال بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که با احتساب حداقل ۳۰ درصد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز از این محل تامین می‌شود.

زارع گفت: اگر طبق قانون ۱۰ درصد منابع قرض الحسنه جاری برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته شود حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع نیز از این محل خواهد بود.
وی گفت: در مجموع این ۴۵ هزار ۳۵ هزار و ۵۰ هزار میلیارد تومان حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که بانک‌ها می‌توانند برای اعطای وام قرض‌الحسنه در اختیار داشته

وی افزود: بر اساس محاسباتی که در این کمیسیون انجام شده است و با احتساب افزایش مبلغ وام ازدواج برای یک میلیون نفر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیز از سال گذشته در صف پرداخت مانده اند.

وی اضافه کرد: همچنین با در نظر گرفتن ۳۰ هزار میلیارد تومان وامی که باید برای اشتغال در کمیته امداد و بهزیستی و سایر موارد به صورت قرض الحسنه پرداخت شود بانک‌ها حداکثر امسال باید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت کنند و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز مازاد دارند.بنابراین فشاری به بانک‌ها در این زمینه وارد نمی‌شود و کسی هم نباید پشت صف بانک‌ها برای دریافت وام ازدواج باقی بماند.

 

ازدواج بانک مرکزی قانون قرض الحسنه پرداخت وام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر