کد خبر: 1064035 A

برگزاری دوره‌های آموزشی اعضای هیات‌های نظارت شوراها که به علت شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا و نیز با هدف صرفه‌جویی در منابع مالی به صورت وبینار و مجازی از اول اسفند ماه ۱۳۹۹ آغاز شده و تا قبل از موعد برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، دبیرخانه دایمی این هیأت برنامه جامع آموزش هیأت‌های عالی نظارت استان را در قالب جزوه آموزشی تدوین و توزیع کرد.

این جزوه آموزشی با سه عنوان «وظایف هیأت‌های نظارت در بررسی صلاحیت داوطلبان»، «وظایف هیأت‌های نظارت در رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی» و نیز «وظایف ناظران و بازرسان در ایام برگزاری انتخابات» تهیه شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی اعضای هیات‌های نظارت نیز که به علت شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا و نیز با هدف صرفه‌جویی در منابع مالی به صورت وبینار و مجازی است از اول اسفند ماه ۱۳۹۹ آغاز شده و تا قبل از موعد برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.

دوره‌های در حال برگزاری از سوی دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به صورت وبینارهای جداگانه برای اعضای هیات‌های نظارت در استان‌های سی و یک گانه کشور و در سه مرحله «آموزش هیات‌های نظارت شهرستان و بخش»، «آموزش هیأت‌های نظارت در چگونگی رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی» و «آموزش ناظران و بازرسان در ایام انتخابات» طرح‌ریزی شده است.

 

انتخابات هیات‌های نظارت بر شوراها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر