کد خبر: 1063622 A

طی هفته آینده صورت می‌گیرد؛

اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، برخی مواد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در هفته پیش رو اصلاح می‌کنند.

به گزارش ایلنا، کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، روز سه شنبه (۳۱ فروردین ماه) سه برنامه در دستورکار خود قرار داده است.

نخست رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس و نظارت بر رفتار نمایندگان که با حضور کارشناسان انجام می شود.

دوم رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس و سوم رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۴۱ این آیین نامه که در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار گرفته است.

نظارت بر رفتار نمایندگان قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر