کد خبر: 1052562 A

مؤمنی راد در گفت‌وگو با ایلنا:

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران جزئیات آخرین جلسه این دادگاه را تشریح کرد.

احمد مومنی‌راد در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح آخرین جلسه دادگاه مطبوعات، اظهار کرد:  در روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ۳ پرونده بررسی شد.

وی در تشریح پرونده اول گفت: مدیر مسئول خبرگزاری فارس و  دو نفر  خبرنگار به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر توسط هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب  متهمان را مجرم شناخته شندند و همچنین به اتفاق آرا ایشان مستحق تخفیف دانسته شدند.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: پرونده دوم نیز مجدداً برای مدیر مسئول خبرگزاری فارس و یک خبرنگار  اتهام  نشر مطالب خلاف واقع بود که هیأت منصفه با اکثریت آرا متهمان را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست و با اکثریت آرا ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

وی در تشریح پرونده سوم نیز بیان کرد: دو متهم مدیر مسئول  روزنامه  فرهنگ آشتی و مدیر مسئول روزنامه مغرب به اتهام  توهین به معظم رهبری  و نشر  اکاذیب به قصد اضرار به غیر توسط هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام توهین به مقام رهبری  متهمان را مجرم دانسته نشدند و هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهمان را مجرم دانست و همچنین با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست.

خبرگزاری فارس احمد مومنی راد سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران خبرگزاری فارس مجرم دانسته شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر