کد خبر: 1046258 A

اولین نشست کمیته منابع انسانی ستاد راهبری سند تحول قضایی دادگستری استان تهران با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا مرادی حقگو، رئیس کمیته منابع انسانی ستاد راهبری سند تحول قضایی دادگستری استان تهران در اولین نشست این کمیته گفت: عملیاتی کردن مفاد سند تحول قضایی در حوزه منابع انسانی در شش محور مورد نظر است.

رئیس کمیته منابع انسانی ستاد راهبری سند تحول قضایی دادگستری استان تهران گفت: جذب، نگهداشت آموزش و ارتقاء، انتصاب مدیران، نظام جبران خدمات، تکالیف و تعهدات و ارزیابی عملکرد از جمله محور‌های شش گانه مورد پیگیری در کمیته منابع انسانی است.

در این نشست ضمن تبیین برنامه سند تحول با مشارکت سایر اعضاء موضوعات مرتبط با کمیته بررسی و ضمن آسیب شناسی و تعیین چالش ها، راهکار‌های عملیاتی نیز ارائه شد.

سند تحول قضایی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران محمدرضا مرادی حقگو ستاد راهبری سند تحول قضایی دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر