کد خبر: 1043024 A

به پیشنهاد شورای رقابت انجام گرفت؛

شورای رقابت به منظور حمایت از رقابت در بازار، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه «استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف» و رفع ابهامات موجود را به هیئت دولت ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا، براساس تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز مربوط را بررسی کنند، ضمن اینکه صادرکنندگان مجوز مربوطه اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

همچنین بر اساس ماده (۲) آئین نامه «استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف» تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها، به پیشنهاد شورای نظارت شهرستان یا منطقه و تأیید نهایی آن با شورای نظارت استان صورت می‌پذیرد.

هدف از واگذاری مسئولیت تشخیص نیاز هر محله به مراکز آموزشی به شورای نظارت، به موضوع مکان‌یابی و استقرار مدارس و مراکز در موقعیت مکانی، ساختمانی و … مناسب مربوط می‌شود و نه تشخیص اشباع بازار، بر همین اساس شورای نظارت می‌تواند مکان مورد نظر برای تأسیس مراکز آموزشی را نامناسب تشخیص دهد، ولی این مسئله به معنای خودداری از صدور مجوز نیست.

درحال حاضر نظر به اظهار نارضایتی متقاضیان تأسیس آموزشگاه زبان از وزارت آموزش و پرورش در شورای رقابت، مبنی بر امتناع این وزارت از صدور مجوز آموزشگاه زبان به دلیل اشباع بازار و به استناد ماده مورد اشاره، شورای مزبور با هدف رفع تعارض آئین نامه «استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف» با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، رفع ابهامات موجود و به منظور حمایت از رقابت در بازار، پیشنهاد اصلاح آئین نامه مورد اشاره را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت طی می‌کند.

 

سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر