کد خبر: 1041815 A

با رای نمایندگان؛

در جریان بررسی بودجه لایحه سال ۱۴۰۰ سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه  علنی امروز (یکشنبه، ۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰،با ردیف نخست تبصره یک ماده واحده لایحه درباره سقف درآمدهای نفتی موافقت کردند.

در بخش درآمدی ردیف اول تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه‌‌درصد(۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

گفتنی است که در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه  پیشنهادی را مبنی بر تقلیل درآمدهای نفتی از ۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۴۵ هزار هزار میلیارد تومان داد که با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.

 

منابع حاصل از ارزش صادرات نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر