کد خبر: 1037070 A

مجمع زنان اصلاح‌طلب به مناسبت فرارسیدن چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

​به گزارش ایلنا، مجمع زنان اصلاح‌طلب به مناسبت فرارسیدن چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است: 

وَمَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

و خدا بر آن نیست که هیچ قومی و هیچ اهل دیاری را در صورتی که آنها مصلح و نیکوکار باشند به ظلم هلاک کند. (سوره هود – آیه ۱۱۷)

انقلاب اسلامی ایران صرف‌نظر از مسیری که در سال‌های پس از پیروزی طی شده است، با پایان دادن به نظام سلطنتی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، ملت را وارد مرحله تاریخی جدیدی کرد. نسل انقلاب با توجه به تجربه مبارزات ملت ایران در تاریخ یکصد ساله گذشته بر اساس الگوی نظری که برپایه ارزش‌ها و مشخصه‌های اندیشه اسلامی سامان یافته بود، انقلاب را به انجام رساند، اما پس از انقلاب نیازمند الگویی عملی برای تحقق مطالبات تاریخی ملت بودیم. قانون اساسی که در آن بر حقوق اساسی ملت، از جمله حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، حق تعیین سرنوشت و اداره امور خویش، اداره امور کشور بر اساس نظام شورایی و با اتکاء به آرای ملت، آزادی نظام حزبی، آزادی بیان و قلم و ... تأکید شده و اصل جمهوریت در کنار اصل اسلامیت جزو اصول لایتغیر آن شمرده شده است، می‌توانست میثاق و عهدی جاودانه میان ملت و حاکمیت در تحقق این الگوی عملی باشد. اما اینک در شرایطی ۴۲سالگی انقلاب اسلامی ایران را گرامی می داریم که بی توجهی به برخی اصول مصرح قانون اساسی فضای ساخته که در آن برخی معاندین چنان شبهه می افکنند گویا همین ملت نبودند که آگاهانه برای رسیدن به استقلال و آزادی و مردم سالاری دینی در برابر استبداد ایستادند تا جمهوری اسلامی پا بگیرد و آرمانهای متعالی انقلاب را عملی کند. حال در دهه پنجم انقلاب پرسش آن است که نسبت وضع موجود با آرمان‍های انقلاب چیست و فاصله احتمالی در برخی ابعاد از چه باب است؟

اگرچه آغاز قرن ۱۵خورشیدی مقارن با انتخابات ریاست جمهوری شده است که می تواند معیاری برای مقبولیت نظام و پشتیبانی مردم از اصل جمهوریت باشد، اما با کمال تأسف شاهد آنیم که جریان افراطی تمامیت خواه با تحریف نسبت تاریخی جمهوریت واسلامیت نظام، دایره انتخاب را چنان تنگ کرده که فرصت مغتنم تقویت مشروعیت نظام ممکن است از کف برود و حاصلی جز افزایش یاس و بی اعتمادی مردم نداشته باشد، ازهمین رو بازنگری در برخی سیاست‌ها ضرورتی حیاتی‌است و هوشیاری و چابکی در اعمال آن می تواند موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در نظم نوینی که در حال شگل گیری است تثبیت و تعالی بخشد.

نگاهی دقیق به تحولات جهانی نشان می دهد اگر در قرن گذشته بازیگران اصلی عرصه جهانی قدرت‌های دارای تسلیحات نظامی و اقتصادهای برتر عصر سرمایه داری بودند؛ در قرن آتی نهادهای مدنی و دانایی و توانمندی در بهره برداری از تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی مناسبات قدرت را رقم خواهد زد. جهانی که به سبب تکنولوژی چنان دچار فشردگی زمان و مکان است که کم ترین خطای محاسباتی در سنجش نوع و شکل قدرت می تواند حکومتها را با چالشها جدی مواجه کند ساختار حکمرانی که متشکل از شبکه های در هم تنیده ای از مناسبات ملت و دولت است ناگزیراز شفافیتی اجباری خواهد شد که کمترین تاریکی و ابهامی را بر نمی تابد و مشروعیت سیاسی را در گروی شفافیت روندها و اجماع عمومی خرد جمعی و کارامدی مبتنی بر سلامت و چابکی ساختار سیاسی قرار می دهد. بدیهی است که در این موقعیت خطیر تاریخی مواجهه با برخی نگاه های تنگ نظرانه مبنی بر بستن فضای اطلاع رسانی به بهانه های واهی و رفتارهای تمامیت خواهانه ذیل تفسیری غریب از انقلابی گری ناظران را نگران از فردای ایران می کند. انقلابی گری‌ای که نزد برخی اصحاب قدرت مساوی دخالت درمسئولیت دیگران، ایجاد نهادهای موازی، تشکیل کانون‌های قدرت غیرمسئول و غیر پاسخگو، عدم پایبندی به اصول مصرح در قانون اساسی، قانون شکنی با شعار آتش به اختیاری و تفسیر به رای دیدگاه های بنیان گذار انقلاب به نفع مداخله نظامیان در سیاست به بهانه حفظ امنیت نظام شده است. از این روست که علی‌رغم مخاطرات متعدد بین المللی تهدید اصلی علیه کشوررا می‌توان جریانی دانست که ازریشه با جمهوریت نظام مخالف بوده است. جریانی که از ابتدا با نهضت امام مخالف بود، امروز جمهوریت و البته موجودیت نظامی را نشانه گرفته که اگر هنوزعرفان اجتماعی مبارزه جویانه، استقلال خواهانه، آزادیخواهانه و عدالت طلبانه امام بر آن جاری بود نمی‌گذاشت فلسفه محوری جمهوریت که همان فلسفه بعثت انبیا یعنی قیام به قسط توسط مردم و تکرار آن در فلسفه جهانی مهدویت است به دست نااهلان و نامحرمان مصادره و دوباره عقیم گردد. اما دریغ که نفوذ فزاینده این جریان از یک سو و آثار برجامانده از حادثه هواپیمای اوکراین توسط سایت موشکی سپاه و آلوده شدن چهره سپاه به خشونتی بی سابقه علیه معترضان آبان ۹۸ که به سرخوردگی عمیق جامعه از امکان تغییراز مسیرمسالمت آمیز منجر شده، درکنار غیر انسانی ترین تحریم ها، چهل ودومین سال پیروزی انقلاب را با موقعیتی مقارن کرده که در کنار خطر فروپاشی اقتصادی هر آن بیم بر باد رفتن آرمان اصیل انقلاب یعنی مردم سالاری دینی نیز می رود. قرائن حاکی از آن است که دولت پنهان با دخالت دادن نظامیان در سیاست و جایگاه های سیاسی که نمونه آن حضور سرداران در مجلس شورای اسلامی است، سعی در ورود به قدرت اجرایی کشور و تشکیل دولتی نظامی به بهانه و شعار جوانگرایی و انقلابی گری دارد. مجمع زنان اصلاح‌طلب که به شدت نگران استحاله جمهوری اسلامی در هر دو بعد اسلامیت و جمهوریت آن است ضمن هشداراین اشتباه مهلک که می تواند به زیر پا رفتن حق حاکمیت مردم برای تعیین امور و سرنوشت خویش و فروکاسته شدنشان از شهروند جمهوری اسلامی ایران به رعیتی هراسان از چکمه ی نظامیان منتج شود؛ مشفقانه تمامی ارکان حاکمیت را به بازگشت به آرمانهای انقلاب و برگزیدن منش و روش اصلاح طلبانه و اقدام عاجل برای اصلاحات ساختاری درچارچوب قانون اساسی فرا می‌خواند . اصلاح طلبی ای که با بیان اخیر رهبر اصلاحات جناب آقای خاتمی آئینه ای است که وجدان قوام یافته ملت در کوران حوادث دو قرن اخیر را باز می تاباند و عبارت است از حرکت مدبرانه به سوی استقرار مردم سالاری سازگار با دین در صورت و شکل جمهوری اسلامی.

دراین اصلاح ساختاری ضروری اما وضعیت زنان می بایستی در اولویت امور قرار گیرد چرا که اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتظار همگان آن بود که سیر مشارکت اجتماعی سیاسی زنان و همچنین تامین حقوق آنان بر مبنای اندیشه روشنفکری دینی با شتاب بیشتری ادامه یابد لیکن احیای لایه هایی از جریان «متحجر» در برابر تحقق آن مقاومت نمود. علی رغم آنکه زنان با بروز استعدادها و توانمندی‌های زیاد در اغلب حوزه‌هایی که با موانع ساختاری مواجه نبودند، وجود سیاست‌های نانوشته، نگرش های متحجرانه و واپسگرا، موانع قانونی و مواردی از این قبیل جامعه را از ظرفیت عظیم زنان محروم کرده است. سیاسی کردن امور زنان، ناهماهنگی و ناموزون بودن دستگاه های حاکمیتی امور زنان، غلبه تفکر مرد سالارانه بر فرهنگ عمومی کشور، روز آمد نبودن قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده، زنانه شدن فقر، خشونت، کودک همسری، ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی و فشارهای روانی و روحی ناشی از شرایط بد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری زنان به خصوص زنان با تحصیلات عالی، تبعیض‌های جنسیتی در ارائه امکانات و فرصت‌های مختلف ؛ ازجمله مصائبی است که بر دستاوردهای خوب حوزه زنان همچون رشد دانش آموختگی، سلامت و بهداشت، امید به زندگی، جامعه پذیری، کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان موفقیت های علمی، هنری و ورزشی زنان در عرصه های جهانی و افزایش نسبی مدیریت و رشد کارآفرینی زنان سایه می‌افکند ونومیدی و ایجاد گسست نگران کننده میان نسلی در زنانی که آینده‌ی نظام و انقلاب در دستانشان است را در پی دارد.

نظر به دغدغه های ذکر شده در آستانه ی چهل و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی مجمع زنان اصلاح‌طلب ضمن تاکید موکد برضرورت رفع کامل حصر بانوی فرهیخته خانم رهنورد، آقای میر حسین موسوی و آقای کروبی؛

.از مجلس شورای اسلامی که متأسفانه از جایگاه عصاره فضایل ملت بودن عدول کرده و در نمایندگی حداقلی از جامعه قرار گرفته بجد می‌خواهد ضمن پرهیزازاقدامات غیرعقلانی به تصویب لوایح مربوط به زنان بخصوص لایحه تامین امنیت اجتماعی و کرامت زنان پرداخته و اصلاح قوانین ومقررات مربوط به زنان بر اساس فقه پویا و با توجه به مقتضیات زمان و مکان را در اولویت قرار دهد .

 از قوه قضاییه درخواست می کند، بجای ورود به عرصه های اجرایی و دخالت در امور سایر قوا ، در جهت اصلاح رویه دادگاه ها، صیانت از حقوق زنان، آزادی زنان زندانی سیاسی ، تقویت خدمات مشاوره ای در دادگاه های خانواده، تسریع در امور دادرسی مربوط به خانواده و زنان، ایجاد تسهیلات در زندانها برای فرزندان، کودکان و مادران زندانی اقدام نموده و حرکتهای تبلیغات انتخاباتی را به فرصت مناسب موکول کنند.

 از قوه مجریه و معاونت امور زنان در دولت تدبیر و امید می‌خواهد در کنار برنامه ریزی قابل قبولی که علیرغم محدودیت‌ها در زمینه برقراری عدالت جنسیتی داشته است، در فرصت باقیمانده در جهت بازآرایی تشکیلات دولتی امور زنان اقدام عاجل به عمل آورد.

و در پایان به تمامی جریان های سیاسی پایبند به آرمانها و اصول انقلاب توصیه می کنیم هم افزایی در ایستادن مقابل جریان های مشکوک استحاله کننده انقلاب اسلامی را در اولویت خود قرار دهند زیرا موقعیت خطیر کنونی نیازمند عزم ملی برای اصلاحی ساختاری با بازیگری محوری زنان است تا ضمن دمیده شدن روحی تازه از جنس نگاه روا دار، مشارکت جو، مصلح و خلاق زنانه در کالبد میهن، بار دیگر زنان و مردان ایرانی دوشادوش یک دیگر کشور را از مخاطرات داخلی و خارجی برهانند و افقهای روشن پیش رو را برای فرزندان این سرزمین از نو بگشایند. 

 إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ

تنها مقصودم اصلاح امر شماست و از خدا در هر کار توفیق می‌طلبم و بر او توکل کرده و به درگاه او انابه و بازگشت دارم. (سوره هود – آیه ۸۸)

مجمع زنان اصلاح‌طلب ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

۲۲ بهمن مجمع زنان اصلاح طلب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر