کد خبر: 1034647 A

با موضوع پیش‌بینی موضوع داوری در قرارداد‌ها؛

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران طی تفاهم نامه ای، بر درج موضوع داوری در عقود و قرارداد‌های تنظیمی دفاتر املاک تهران تاکید و توافق کردند.

به گزارش ایلنا، معاون قضائی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران طی تفاهم نامه ای، بر درج موضوع داوری در عقود و قرارداد‌های تنظیمی دفاتر املاک تهران تاکید و توافق کردند.
 
علی دزیجی گفت: بر این اساس دعاوی ناشی از قرارداد‌های تنظیمی دفاتر املاک توسط داوران منتخب رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌شود.

دیزجی گفت: این اقدام با هدف کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات و توسعه نهاد داوری صورت گرفته است.

لازم به ذکر است در مواد آیین دادرسی مدنی نهاد داوری و مقررات آن پیش بینی گردیده و در سند تحول قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی و ارتقاء و سامان دهی نظام داوری گنجانده شده است.

گفتنی است علت این اقدام از جانب معاونت پیشگیری از وقوع جرم، وقوع منازعات و اختلافات ودعاوی بر مبنای قرارداد‌های تنظیمی دفاتر املاک می‌باشد. 

 

عاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران اتحادیه مشاورین املاک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر