کد خبر: 1033605 A

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان جزئیاتی از طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون درخصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش، اعاده شده از سوی شورای نگهبان را قرائت کرد.

آقاتهرانی در جریان بررسی این طرح و هنگام قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی، طی سخنانی گفت: در زمان تصویب طرح، در ماده ‌واحده آن آمده بود که طرح احکام قانونی حوزه ورزش، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

وی افزود: زمانی که طرح به شورای نگهبان ارسال شد، این شورا ایرادی مبنی بر «از آنجا که مشخص نیست بی اعتباری قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» به آن وارد کرد و آن را برای بررسی مجدد به مجلس اعاده کرد.

نماینده تهران در پایان بیان داشت: طرح بعد از اعاده شدن از سوی شورای نگهبان به مجلس، در کمیسیون مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان اعمال و برای تصویب به صحن علنی تقدیم شد.

در ادامه گزارش کمیسیون فرهنگی درخصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش که به منظور رفع ابهام و به جهت تامین نظر شورای نگهبان تهیه شده بود با حضور ۲۲۴ نماینده به رای گذاشته شد که با ۱۸۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه علنی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مرتضی آقاتهرانی کمیسیون فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر