کد خبر: 1024726 A

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران از آغاز به کار کمیته‌های تخصصی اجرای سند تحول قضایی در دادگستری تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسن بابایی در خصوص نحوه اجرای سند تحول قضایی گفت: مأموریت‌های سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و اسناد بالادستی تنظیم و تعریف گردیده و از نقطه نظر روش شناسی و فرایند‌های تدوین سند تحول، احصاء مأموریت‌ها و شناسایی مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب، تعیین چالش‌ها، احصاء عوامل بروز چالش‌ها، انتخاب عوامل، تدوین راهبردها، تدوین راهکار‌ها و تعیین زمان‌بندی اجرا، دربردارنده حساسیت‌های خاص و تحول ساز می‌باشد.

بابایی به تغییرات تحول آفرین به عنوان سیاست‌های اجرایی سند اشاره نمود و افزود: مواردی، چون مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی، اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های قوه قضائیه، غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع، نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف، مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو، مردم محور و غلبه محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی از جمله مواردی است که در سند تحول قضایی به آن اشاره شده است.

وی افزود: پس از طرح موضوع اجرای سند تحول قضایی در دادگستری استان تهران، بلافاصله در معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، برنامه ریزی در بخش سازوکار‌های اجرایی در تحقق سند تحول قضایی و تعیین کمیته‌های تدوین برنامه عملیاتی، راهکار‌ها و اقدامات کوتاه مدت (پایان دی ماه ۱۳۹۹)، میان مدت (پایان بهمن ماه ۱۳۹۹) و بلند مدت (پایان اسفند ماه ۱۳۹۹) صورت پذیرفت.

بابایی در خصوص سازوکار اجرای سند تحول قضایی در استان تهران بیان داشت: به منظور راهبری و هدایت اجرای سند دو نهاد ستاد استانی راهبری اجرای سند تحول قضایی و دبیرخانه آن متناظر با ستاد راهبری در سطح کلان قوه قضائیه به ریاست رئیس کل دادگستری استان تهران با عضویت قائم مقام رئیس کل، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران، معاون حقوقی، رئیس حوزه ریاست، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی (دبیر ستاد) و دو نفر از معاونین (معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم) و دو نفر از صاحبنظران به انتخاب رئیس کل تشکیل گردید.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: جهت راهبری و هدایت اجرای سند تحول در دادگستری استان تهران «کمیته‌های راهبری اقدامات استانی اجرای سند تحول قضائی» با شرح وظایفی تخصصی اعم از ارائه پیشنهاد‌ها برای اجرای برنامه متناظر با مأموریت‌های سند و همچنین برنامه عملیاتی راهکار‌ها و اقدامات، اهداف کمی و شاخص‌ها، رفع موانع اجرای سند تحول و بیان سایر راهکار‌ها و اقدامات تحولی مدنظر (علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول) جهت ارائه به ستاد استانی راهبری اجرای سند تحول با توجه به آن دسته از تکالیف تعریف شده برای دادگستری استان‌ها در زمان بندی‌های اعلامی به شرح زیر متناظر با مأموریت‌های سند و جلب همکاری سایر واحد‌های سازمانی استانی متناسب با تکالیف سند از طریق تشکیل سه کمیته مدیریتی سند تحول شامل کمیته منابع انسانی، کمیته برنامه ریزی و ساماندهی و کمیته گفتمان سازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع نظارت انجام پذیرفت.

بابایی خاطر نشان کرد: سایر کمیته‌ها و روسای آن به ترتیب عبارتند از: معاون منابع انسانی و امور فرهنگی به عنوان رئیس کمیته اتقان آراء در راستای اجرای برنامه‌های مأموریت؛ رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات؛

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به عنوان رئیس کمیته کاهش اطاله و اجرای احکام در راستای مأموریت؛ رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات؛ معاون اول دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان رئیس کمیته احیاء و صیانت از حقوق عامه در راستای مأموریت؛ احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین رئیس کمیته ارتقای کشف جرایم و اجرای احکام کیفری در راستای مأموریت، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به عنوان رئیس کمیته پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی در راستای مأموریت؛ پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و مدیرکل زندان‌های استان تهران به عنوان رئیس کمیته اصلاح مجرمان در راستای مأموریت، اصلاح مجرمان و به ایفای وظایف خود در راستای اجرای سند تحول اهتمام خواهند داشت.

 

 

دادگستری استان تهران سند تحول قضایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر