کد خبر: 1019193 A

در هیات دولت بررسی می‌شود؛

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب تکالیف مقرر در ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده (۶) این قانون را به هیئت دولت ارایه کرده است.

به گزارش ایلنا، به موجب ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تکالیفی بر عهده وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و آموزش و پرورش و نیز سازمان های بهزیستی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

بر این اساس و به موجب تبصره ذیل ماده فوق، آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارایه شده است.

پیشنهاد مذکور هم اکنون در حال سیر مراحل بررسی در کمیسیون فرهنگی دولت است.

 

هیات دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر