کد خبر: 1013349 A

در پایان نشست حقوق اساسی و شهروندی؛

رئیس جمهور در پایان نشست حقوق اساسی و شهروندی از چندین کتاب با عناوین حقوقی رو نمایی کرد.

به گزارش ایلنا، حسن روحانی در پایان نشست حقوق اساسی و شهروندی از چندین کتاب در حوزه حقوق رونمایی کرد.

کتاب‌های «دانشنامه سیاست‌گذاری حقوقی» (میثاق ملی) «مجموعه مقالات بزرگداشت قانون اساسی»، «قوه مجریه؛ واکاوی صلاحیت‌ها و مناسبت‌های آن با دیگر قوا» ، «هشدار نامه‌های قانون اساسی» «مجموعه آرا و تصمیمات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره برداری از اموال غیرمنقول»، «گزارش پایش اجرای اصول قانون اساسی» در سه جلد،«هنجارگذاری حقوقی( مجموعه لوایح و مصوبات)» و مجموعه مقالات حقوق شهروندی در مراسم امروز توسط رئیس جمهوری رونمایی شدند.

 

حسن روحانی حقوق اساسی و شهروندی کتاب‌ةای حقوق شهروندی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر