کد خبر: 1012328 A

دستور کار هفتگی مجلس اعلام شد؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته در صحن وزرای ارتباطات و آموزش و پروش را مورد پرسش قرار می‌دهند

به گزارش ایلنا، دستور جلسه هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ یکشنبه۳۰ آذر ، سه شنبه ۲ دی و چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو ( دراجرای ماده ( ۲۱۲ ) آیین نامه داخلی مجلس)

 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در  قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی 

 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها در مورد:طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران 

 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصالاحسیاست‌های تنظیم بازار ( در اجرای تبصره ۱  ماده ۴ 
آیین نامه داخلی مجلس) 
 
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور 
 
 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره باه ماده ( ۱۴ ) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن 
 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
 
 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقاال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه 
 
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضد حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل 
 
 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل 
 
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
 
گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اماوال  تأسسیات ،ماشاین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تسسیات، آب و فاضلاب 
 
گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان 
 
 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان 
 
 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافتقنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
 
 گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الحاق نه تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی 
 
 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ( ۵ )  به ماده)( ۳ )   قانون آیین نامه داخلی مجلس
 
سؤال آقای حیب اله دهمرده نماینده محترم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات ( سه شنبه مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح ،
 
 سؤال آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک، کمیجان و خنداب از وزیر محترم آموزش و پرورش ( سه شنبه مور ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹ ساعت ۳۰:۸ صبح 
 
 موارد زیر نیز در دستور هفته هاری قرار دارد:
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از 
بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو ( در اجرای ماده ( ۲۱۲ ) آیین نامه داخلی مجلس )

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی ( در اجرای ماده ( ۲۳۴ ) آیین نامه داخلی مجلس )

 گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی ومحیط زیست در مورد بررسی کیفییتتضمین و توزیع نهاده های دامی ( در اجرای تبصره ( ۱) ماده ( ۴۵ ) آیین نامه داخلی مجلس )

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ( در اجرای تبصره ( ۱ ) ماده ( ۴۵ ) آیین نامه داخلی مجلس )

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

 

محمد جواد آذری‌ جهرمی محسن حاجی میرزایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر