روحانی در جلسه هیات دولت:

ایلنا: رئیس جمهور، گفت: خیلی مهم است که جامعه ما اخوت برادری و دوستی داشته باشد. لحنی که امروز در جامعه، در روزنامه‌ها و در…

پربازدیدترین