کد خبر: 216024 A

تمامی مواردی که مد نظر وزارت کشور است با لحاظ وظایف قانونی در زمینه حقوق شهروندی و امنیت روانی و فکری جامعه هم‌چنین با توجه به دغدغه‌های دینی علما و ملاحظات پاسداشت ارزش‌های اسلامی در این نامه مورد توجه قرار گرفته است.

رییس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور با اشاره به نامه حوزه امور مجلس وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی روند تنظیم و محتوای این نامه را تبیین کرد.

به گزارش ایلنا، جمعه‌ای درباره روند ارسال این نامه اظهار کرد: وزارت کشور به طور معمول نظرات خود را در رابطه با لوایح و طرح‌هایی که مرتبط با این وزارتخانه است به مجلس اعلام می‌کند و در این خصوص نیز حوزه امور مجلس وزارت کشور نظرات این وزارتخانه را طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در این نامه جنبه‌های حقوقی موضوع مورد یادآوری قرار گرفته است.

او افزود: تمامی مواردی که مد نظر وزارت کشور است با لحاظ وظایف قانونی در زمینه حقوق شهروندی و امنیت روانی و فکری جامعه هم‌چنین با توجه به دغدغه‌های دینی علما و ملاحظات پاسداشت ارزش‌های اسلامی در این نامه مورد توجه قرار گرفته است.

جمعه‌ای توجه به زیرساخت‌ها و الزامات اعمال قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و توجه به ابعاد فرهنگی جامعه در راستای تکالیف عمومی و وظایف و رسالت‌ دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی را از دیگر موضوعاتی برشمرد که در این نامه لحاظ شده است.

ارزش های اسلامی امور بین الملل جامعه حقوق قانون مجلس شورای اسلامی مد وزارت کشور وزارتخانه نامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر