ابطحی در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد؛

ایلنا: عضو مجمع روحانیون مبارز جزییات جلسات اخیر مجمع روحانیون مبارز درخصوص انتخابات و همچنین تشکیل کمیته انتخاباتی این تشکل…

پربازدیدترین