کد خبر: 231293 A

معاون برنامه ریزی استانداری خبر داد؛

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان گفت: نظام برنامه ریزی برنامه ششم توسعه این استان تا پایان امسال به تصویب شورای برنامه ریزی استان سمنان می‌رسد.

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان در نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر است به استان‌ها و توازن منطقه‌ای توجه ویژه شود.

به گزارش ایلنا، مجتبی رضایی با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه به رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و بهره وری مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: کاهش نابرابری در استان‌ها و ایجاد توازن منطقه‌ای از اهداف برنامه ششم توسعه تعیین شده است.

وی تصریح کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه مقرر شده است استان‌ها، نظام برنامه ریزی برنامه ششم را تدوین و برنامه خود را ارائه دهند.

رضایی با اشاره به روند بررسی نظام برنامه ریزی برنامه ششم توسعه مربوط به استان سمنان در نشست شورای برنامه ریزی این استان، اضافه کرد: در نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان مدیران دستگاه‌های اجرایی به بحثو تبادل نظر در مورد نظام برنامه ریزی برنامه ششم می‌پردازند.

وی از فعالیت ۱۵ کمیته زیرمجموعه نظام برنامه ریزی برنامه ششم توسعه در استان سمنان خبر داد و گفت: تدوین سندهای توسعه بخشهای مختلف از نتایج نظام برنامه ریزی برنامه ششم توسعه است.

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان خواستار مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی در تدوین نظام برنامه ریزی برنامه ششم توسعه بر اساس سند آمایش این استان شد.

علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر تغییر شاخص‌های توزیع اعتبار در برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: مدیران اجرایی برای تحقق سهم استان سمنان از برنامه‌ها و پروژه‌های ملی تلاش کنند.

استان سمنان اقتصاد مقاومتی بهره وری دستگاه های اجرایی رشد شاخص مجلس شورای اسلامی نماینده مردم برنامه ششم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر