کد خبر: 204394 A

در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان؛

جلسه مشترک هم اندیشی و کارگاه تخصصی تولیدعلوفه هیدروپونیک بین سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و بسیج مهندسین استان در محل سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان، هدف از برگزاری این کارگاه تخصصی را توانمند سازی اعضای بسیج و آموزش روش‌های نوین کشاورزی ذکر کرد.

به گزارش ایلنا، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به اجرای طرح‌های مشترک فی مابین، گزارشی از طرح بسیج همگام با کشاورز و میزان اثر بخشی آن ارائه کرد.

خدابخش عرب گفت: این طرح به صورت مشترک از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و بسیج مهندسین برای توانمند سازی و آموزش بهره برداران با هدف کم کردن فاصله تولید بین تولید کنندگان بر‌تر و بهره برداران متوسط و عادی در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده در طرح بسیج همگام با کشاورز، نتایج و تبعات آن در استان مطلوب ارزیابی شده است.

در ادامه مجری طرح تولید علوفه هیدروپونیک از استان اصفهان در خصوص میزان تولید و تحلیل اقتصادی این طرح و گونه‌های قابل کشت گزارشی ارائه و در پایان به سوالات و نقطه نظرات اعضای جلسه پاسخ داد.

استان اصفهان استان سمنان بسیج سازمان جهاد کشاورزی استان کشاورزی معاون جلسه تخصصی تولید هیدروپونیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر