با کاهش دما صورت گرفت؛

ایلنا: با بارش نخستین برف پاییزی، ارتفاعات شاهوار در استان سمنان سفید پوش شد.

پربازدیدترین