کد خبر: 212772 A

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

محورهای مدل پرداخت به کارکنان غیرپزشک باید تضمین کننده کار مشارکتی و تیمی بین تمامی اعضای تیم درمانی بوده و عادلانه باشد.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وضعیت درآمدی پرسنل غیرپزشک با مدل‌های جدید پرداخت بهبود و عدالت در نظام پرداختی جامعه پزشکی تحقق می‌یابد.

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، «محمد حاجی آقاجانی» در نخستین نشست کمیته اصلاح نظام پرداخت کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان‌ها افزود: در کتاب ارزش نسبی توزیع کارانه، تمام گروه‌های پزشکی مد نظر قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: پیرو دستور وزیر بهداشت، هیاتی متشکل از معاونت درمان و توسعه وزارت بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف شده‌اند تا با دقت نظر و استفاده از الگوهای علمی و دقیق، پرداخت‌ها را بازنگری کرده و سهم کارانه گروه‌های مختلف پزشکی را مورد بررسی قرار دهند.

آقاجانی با بیان اینکه، یکی از اهداف تشکیل این کمیته‌ها، تدوین مدل مناسبی برای پرداخت به کارکنان درمانی غیرپزشک است، گفت: محورهای مدل پرداخت به کارکنان غیرپزشک باید تضمین کننده کار مشارکتی و تیمی بین تمامی اعضای تیم درمانی بوده و عادلانه باشد.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ایجاد روحیه کار تیمی در بین همه کارکنان بیمارستان، تحقق عدالت در پرداخت‌ها، بهبود وضعیت درآمدی پرسنل غیرپزشک، توجه به امر آموزش و پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی کشور و بهبود ثبت خدمات برای کسب درآمدهای واقعی بیمارستان از مهم‌ترین اهداف اجرای کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی خواهد بود.

آقاجانی گفت: این امر منجر به افزایش بهره وری از منابع انسانی و فیزیکی شده و در ‌‌نهایت افزایش کیفیت و اثربخشی خدمات درمانی، رضایتمندی بیماران و مردم را بدنبال خواهد داشت.

بهره وری بیمارستان جامعه پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی گروه های مختلف مد معاون وزیر وزارت بهداشت وزیر بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر