کد خبر: 150436 A

مقوله تحریمهای تحمیلی به کشورمان نیز تاکنون بر فرایند تولید واکسن اثرات سویی داشته است با وجود این، جمهوری اسلامی ایران به طور قاطعانه به دنبال تولید واکسن برای نیازهای داخلی خود و در ادامه نیاز‌های منطقه خواهد بود.

ایلنا: مدیر کل روابط بین الملل وزارت بهداشت گفت: قاطعانه به دنبال تولید واکسن برای رفع نیازهای داخلی و منطقه هستیم.

به گزارش ایلنا، " اسدی لاری " در بازدید هیئت نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از برنامه تولید واکسن ایران گفت: یکی از اولویتهای وزارت بهداشت تولید واکسن است و کمیته‌ای تحت همین عنوان به ریاست وزیر بهداشت تشکیل شده که دستور کار اصلی آن تولید واکسن‌های مورد نیاز کشور ظرف ۴ سال آینده است.

وی همچنین به برخورداری بخش خصوصی از زیرساختهای متناسب و آمادگی لازم برای تولید واکسن و تولیدات بیوتکنولوژی تاکید کرد و افزود: مقوله تحریمهای تحمیلی به کشورمان نیز تاکنون بر فرایند تولید واکسن اثرات سویی داشته است با وجود این، جمهوری اسلامی ایران به طور قاطعانه به دنبال تولید واکسن برای نیازهای داخلی خود و در ادامه نیاز‌های منطقه خواهد بود.

براساس این گزارش، هیئت سازمان جهانی بهداشت در این نشست تاکید داشتند که جهت تولید واکسن IPV، مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی زیرساختهای فیزیکی خود را بازسازی و تسهیلات مورد نیاز را فراهم کند. همچنین سازمان جهانی بهداشت آمادگی برای حمایتهای لازم در زمینه انتقال دانش فنی را در این خصوص اعلام داشت.

سا‌تر هماهنگ کننده بخش تحقیقات و توسعه تولیدات و سیاست بر هدف ماموریت این هیئت مبنی بر حمایت از کشور ایران در تولید واکسن IPV جهت تحقق هدف جهانی ریشه کنی فلج اطفال تا پایان سال ۲۰۱۵ تاکید و اعلام کرد: انتقال تکنولو‍‍‍‍ژی تولید واکسن IPV به کشورمان به ۵ سال زمان نیاز دارد.

وی افزود: بدیهی است در این فاصله کشور ایران باید فرایند خرید و تولید واکسن IPV را به طور توامان انجام دهد. در این ملاقات به پیگیری نیازهای کشور ایران در تولید واکسن فلج اطفال و پتانسیل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تولید واکسن IPV جهت تامین نیاز داخلی کشورمان نیز اشاره شد.

براساس این گزارش، در پایان بر ضرورت همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان جهانی بهداشت بر مبنای برنامه حاکمیتی و اقتصادی در این زمینه توافق شد.

ایران بخش خصوصی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران روابط بین الملل وزارت بهداشت وزیر بهداشت تولید سیاست واکسن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر