کد خبر: 928438 A

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره دلیل عدم واریز میگوید: از میان مشمولان بیکاری اسفندماه ماه امسال که مقرر شد شماره حساب خود را ارسال کنند، شماره حساب 91 هزار و 656 نفر مشکل داشت.

به گزارش تسنیم؛ «مسعود بابایی»، افزود: شماره حساب برخی افراد مشکل داشته و با کدملی آنها همخوانی نداشت یا اینکه خارج از 6 بانک عاملی که اعلام شد شماره شبا ارسال کردند.برای این افراد پیامک فرستادیم که شماره حساب خود را اصلاح کنند که 72هزار و 317 نفر تا روز گذشته این کار را انجام دادند که لیست این افراد برای تامین اجتماعی ارسال کردیم تا برای واریز مقرری به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شود اما 19هزار و 339نفر هنوز اقدامی در این زمینه انجام ندادند.

وی اظهارداشت: 200هزار و 532 نفر از بیکاران کرونا در فروردین ماه نیز شماره شبای خود را فرستادند اما همچون اسفندماه 70 هزار و 683 نفر شماره شبای نادرست اعلام کرده بودند که با دریافت پیامک اصلاح شماره حساب 59 هزار و 502 نفر اصلاح لازم را انجام دادند و مابقی نیز هنوز شماره حساب صحیح را ارسال نکردند.البته فایل اطلاعاتی اصلاح شده متقاضیان بیمه بیکاری فروردین ماه را به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور ارسال کردیم تا در زمان تعیین شده واریز مقرری آنها انجام شود.

وی درباره پرداخت بیمه بیکاری، بیکاران کرونا در اسفندماه گفت: آمار پرداخت بیمه بیکاری کرونا در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، اما براساس اعلام این سازمان 103 هزار نفر مقرری بیکاری کرونا در اسفند را دریافت کردند و لیست تکمیلی 46هزار نفر دیگر نیز برای این سازمان ارسال شده است.

کرونا بیمه بیکاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر