کد خبر: 817088 A

"ب.ق"؛ بازپرس سابق دادسرای رسانه و کارکنان دولت بازداشت شد.

«ب.ق» روز جمعه هفته گذشته با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت این بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضائیه صورت گرفته است.

 

رسانه زندان قوه قضائیه کارکنان دولت ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر