کد خبر: 792982 A

دهها نفر روز جمعه در بندر رکتاس دمار در جنوب اسپانیا در مسابقه ای سنتی شرکت کردند.

یورونیوز: شرکت کنندگان می بایست با عبور از میله‌ای روغن کاری شده و پیش از سقوط به دریا به یکی از دو پرچمی که در انتهای میله بود، چنگ بزنند. هیچ کدام از شرکت کنندگان نتوانستند پیش از سقوط به درون آب هیچ یک از دو پرچم انتهای میله را به دست آورند. جایزه به دست آوردن پرچم اسپانیا ۴۰۰ یورو و جایزه تصاحب پرچم سبز و سفید اندلس ۲۰۰ یورو تعیین شده بود./ فیلم

 

اسپانیا یورو مسابقه تفریحی برنده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر