کد خبر: 789979 A

گردشگران از تراس برج 89 طبقه‌ای «فدراسیون» در مسکو، پایتخت روسیه به تماشای مناظر این شهر پرداختند.

 

مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»
مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»
مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»
مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»
مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»
مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»
مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»
مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»
مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»
 
 
مناظر مسکو از تراس برج «فدراسیون»

منبع: آناتولی

برج پایتخت روسیه مسکو مناظر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر