کد خبر: 767764 A

​۰.۶ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در یک سال گذشته هر روز ماهی مصرف کرده اند.

به گزارش عصر ایران، براساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور(اعم از شهر و روستا) انجام شد، از پاسخگویان پرسیده شده است: «در خانواده شما در یک سال گذشته تا چه حد ماهی مصرف شده است؟»

۰.۶ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در یک سال گذشته هر روز ماهی مصرف کرده اند.

۱۹.۷ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در یک سال گذشته چند روز در هفته، ۳۹.۱ درصد پاسخگویان چند روز در ماه، ۲۹.۹ درصد پاسخگویان چند بار در سال ماهی مصرف کرده اند.

۱۰.۵ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در یک سال گذشته اصلا ماهی مصرف نکرده اند. ۰.۳ درصد پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند.

 

ایران جامعه خانواده دانشجویان ایران روستا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر