کد خبر: 767121 A

پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی اینبار به واسطه معماری متفاوت و عجیب خود مورد توجه دوربین عکاسان قرار گرفته است. تصاویری که در ادامه مشاهده می شود با تاکید بر نوع معماری این شهر مورد توجه قرار گرفته است.

 

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
نمایی از ساختمان های بلند
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
موشک اونها-3 در گوشه ای از شهر به عنوان بخشی از نمای داخلی یک سازه
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
منطقه ای با نام خیابان دانشمندان Mirae
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
مرکز علم و فناوری پیونگ یانگ
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
مرتفع ترین قسمت هتل 105 طبقه پایتخت
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
مجسمه کیم ایل-سونگ اولین رهبر کره شمالی و کیم جونگ ایل رهبر پیشین این کشور
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
کارگران کارخانه نساجی در مسیر محل کار
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
قصر کودکان مانگیونگدایی
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
فضای داخلی مترو
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
سربازان در حال عبور از مقابل بنای یادبود حزب کارگر
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
ساختمانی که تصویر کیم ایل-سونگ اولین رهبر کره شمالی بالای آن نصب شده است
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
ساختمان های بلند در پایتخت
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
ساختمان های مرتفع در پیونگ یانگ(پایتخت)
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
دروازه اتحاد(بنای یادبود) در پایتخت
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
پرورشگاه(مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست) وونسان
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
پارک آبی در پیونگ یانگ
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
بنای یادبود حزب کارگر
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
بخشی از نمای داخلی مجموعه علم و فناوری
 
پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
آسمانخراش(هتل) نیمه تمام 105 طبقه
 

 

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا
یک سرباز در مرکز شهر

منبع: موبنا

پایتخت دوربین کره شمالی کیم جونگ ایل معماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر