کد خبر: 760446 A

برخی فقها نوشیدن آب به خاطر ضرر یا حرج را مجاز دانسته‌اند و البته قضا را واجب دانسته‌اند؛ اما برخی هم نظر دیگری دارند.

به گزارش ایلنا، اسدالله بیات زنجانی از مراجع شیعه با استناد به روایاتی از امام جعفر صادق (ع) که در باب ۱۶ وسائل‌الشیعه از ابواب «من یصح منه الصوم» آمده‌است، فتوا داده که کسانی که روزه می‌گیرند، ولی تاب و تحمل تشنگی را ندارند، فقط به اندازه‌ای که جلوی تشنگی‌شان را بگیرد می‌توانند آب بنوشند و در این حالت روزه‌شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.

همچنین آیت‌الله جعفر سبحانی در مسئله ۱۲۵۶ رساله توضیح‌المسائل خود آورده‌اند که: «اگر روزه‌دار به قدری تشنه شود که برای او تحمل تشنگی موجب عُسر و حَرَج است، می‌تواند به اندازه‌ای که رفع مشقّت کند، آب بیاشامد و روزه او باطل نمی‌شود».

درستی این روزه و عدم وجوب قضای آن، نظری است که مورد توجه و حتی تأکید برخی فق‌ها قرار گرفته‌است.

منبع:برنا

جعفر سبحانی شیعه آب زنجانی روزه تشنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر