کد خبر: 753148 A

بدن ما یک دریاچه ی کوچک متحرک است. می گویید مگر می شود؟ زیر این بدن از حدود ۶۵ درصد آب تشکیل شده است، یعنی بیش از نیمی از بدن آب است و برای همین می گوییم دریاچه است. دریاچه ای که نباید خشک شود، چون تبدیل به بیابان خواهد شد.

بهداشت نیوز

 

بدن عکس آب نشانه دریاچه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر