کد خبر: 747293 A

روی بطری دوغ خانواده یکی از برندهای لبنیات، نوشته‌ای حک شده است که توجه کاربران را به خود جلب کرده است و برای آنان سوال های مختلفی را پدید آورده است.

اسپوتنیک

 

لبنیات تهدید عکس دوغ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر