کد خبر: 741614 A

از روزها پیش شخصی در متروی "تهران" به کرات دیده شده است که با لباسی شبیه لباس "ناصرالدین شاه قاجار" تردد می کند.

به گزارش اسپوتنیک، گفته شده است که این شخص از نوادگان شاه "قاجار" است که بر اصالت خود مانده است و ظاهر خود را مانند آنان حفظ کرده است. بعضی از کاربران به او لقب مسافر زمان از گذشته را دادند.

 

تهران لباس شاه متروی قاجار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر